Omslag in watermanagement door Duursaam Glashelder

Tijs Kierkels

De massale deelname van telers in Noordoost-Nederland aan de bedrijfswaterscans heeft de doelstellingen van het project Duursaam Glashelder een heel eind naderbij gebracht. “We hebben een aardige slag gemaakt. Iedereen weet wat hem te doen staat”, zegt Harrie Vreman van Projecten LTO Noord.

Duursaam Glashelder is een samenwerkingsproject om emissies naar het water te verminderen. Vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in Erica, Klazienaveen en Hoogezand-Sappemeer hebben gebruik gemaakt van kosteloze bedrijfsadvisering. Deze scans, veelal uitgevoerd door Delphy, zijn nu afgerond. Als aanvulling krijgen ook bedrijven in waterschap Noorderzijlvest de gelegenheid om zo’n bedrijfswaterscan te laten uitvoeren.

“De scans zijn de basis voor adviezen aan de bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassing van waterstromen, zuivering, vermindering van de watergift en afdoppen van buizen. Allemaal om te voorkomen dat er ongezuiverd water vanuit de bedrijven in het oppervlaktewater komt”, vertelt Vreman.

Dit onderdeel van het project kan dus een groot succes worden genoemd. De groepsbijeenkomsten trekken echter minder belangstelling dan verwacht. Begrijpelijk, denkt hij, de ondernemers zijn immers allemaal al op individuele basis geadviseerd.

Riolering
Ook een ander deel van Duursaam Glashelder wordt hierdoor wat minder urgent. Op verschillende plekken is de rioleringscapaciteit te laag. “Maar dat probleem wordt minder, omdat er meer wordt gerecirculeerd. De hoeveelheid lozingswater is met 40% gedaald. We zien nog drie knelpunten bij de riolering; dat wordt nu nader onderzocht”, vertelt hij.

De hoeveelheid lozingswater zou nog best omlaag kunnen, denkt hij. Cruciaal daarbij is de virusdruk in de komkommerteelt. Als de ondernemers voldoende vertrouwen krijgen in de ontsmettingsefficiëntie, zullen ze minder geneigd zijn te lozen, geeft hij aan.

Oppervlaktewaterkwaliteit
Cruciale punt is de oppervlaktewaterkwaliteit in en rond de tuinbouwgebieden. Dat is immers de motivatie van de waterschappen om mee te doen met het project. “De kwaliteit stabiliseert; je ziet het niet hard vooruitgaan. Maar eigenlijk is het nog te kort sinds de start van het project om dat goed te kunnen beoordelen. De situatie in 2020 wordt wel cruciaal. Elke ondernemer weet dat de kwaliteit wordt gemeten en ook dat die metingen gemakkelijk uit te voeren zijn”, zegt hij.

Een lastig punt is de vraag of waterbodems geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naleveren vanuit het verleden en zo de actuele metingen verstoren. Dit is een punt dat in het hele land speelt. “Dat moet dus landelijk worden opgepakt”, constateert hij.

Een laatste onderdeel van het project is de verbetering van de gietwaterkwaliteit, met name het natriumgehalte. Alleen bij goed uitgangswater kun je immers volledig recirculeren. Op dit projectonderdeel is er nog niet zo veel gerealiseerd. “Aanvankelijk lag de focus op toelevering van natriumarm water, nu bekijken we alternatieven zoals regenwateropvang en omgekeerde osmose”, zegt hij.

www.duursaamglashelder.nl 

Meer nieuws registratie