Aandachtspunten voor grote schoonmaak watersysteem

Jan van Staalduinen

Op veel bedrijven vormt de jaarlijkse teeltwisseling het aangewezen moment voor de grote schoonmaak van het watersysteem. Stefan Bakker pleit voor een grondige en planmatige aanpak, afgestemd op de watergeefunit en filters, het leidingstelsel en de watervoorraden. Hij benoemt voor elk van deze deelsystemen enkele aandachtspunten.

Bij het laatste deelsysteem beginnend, zegt de productmanager van Revaho: “Op glastuinbouw­bedrijven vormen de watervoorraden het grootste filtercomplex. Vuil slaat er gemakkelijk neer in de vorm van slib en dat kan vooral in de zomer flink in de weg zitten. Er wordt dan vaak water gegeven en er komt veel drainwater retour, wat het slib in beweging brengt. Om problemen verderop in het seizoen te voorkomen, is het zaak om de silo’s juist nu grondig schoon te maken.”
Wanneer die nog niet zijn geïnstalleerd, is de teeltwisseling ook een goed moment om zwevende aanzuigleidingen te plaatsen. Die brengen het slib minder in beweging dan een vast aanzuigpunt laag in de silo en zuigen in principe structureel schoner water aan. “Wij raden dit ook sterk aan voor waterbassins, temeer omdat de waterniveaus tegenwoordig sterker lijken te fluctueren dan in het verleden.”

Filters verschillen
Wat de unit en filters betreft merkt de waterexpert op dat het reinigingsprotocol goed moet worden afgestemd op de filtertypen die in gebruik zijn. Volautomatische filters bevatten bewegende delen en afdichtingsringen en dienen door erkende monteurs te worden gereinigd. En zandfilters zijn weliswaar minder gevoelig voor beschadigingen of verkeerde montage of demontage, maar zijn wel aan slijtage onderhevig. De zandkorrels in het filter schuren voortdurend langs elkaar, waardoor ze hun scherpe kantjes verliezen en de filterkwaliteit geleidelijk afneemt. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit dient het zand daarom eens per een tot drie jaar te worden vervangen.
Er zijn ook schermfilters in gebruik. Dit is onder andere het standaard filtertype voor kraanvakfilters. “Niet ieder bedrijf beschikt over kraanvakfilters, maar wij raden sterk aan om die te laten plaatsen”, zegt Bakker. “Normaal gesproken doen ze niets, omdat kraanvakfilters over het algemeen een grovere doorlaat hebben dan de filters voorin het watersysteem. Ik noem het vaak een ‘politiefilter’, als alles goed gaat doen ze niets, maar als er iets misgaat grijpen ze in om verstopping van druppelaars te voorkomen. Eigenlijk kun je niet zonder.”

Lees de reinigingsvoorschriften
Het reinigen van het leidingstelsel begint steevast met mechanisch doorspoelen zonder reinigingsmiddelen. Die komen pas in tweede instantie aan bod. Bakker zegt blij te zijn dat de meeste bedrijven chloor inmiddels hebben afgezworen. “Beter voor het milieu, het gewas én voor de druppelaars, vooral wanneer deze siliconen onderdelen bevatten”, licht hij toe. “Waterstofperoxide is de trend en daar kan ik mij prima in vinden. Wat me blijft verbazen, is dat er ieder jaar opnieuw bedrijven zijn waar reinigingsmiddelen en biociden verkeerd worden toegepast. Lees de voorschriften en handel ernaar. Dat is beter voor het reinigingsresultaat, voor de levensduur van het systeem en voor de veiligheid van de mensen die met die middelen werken.”

Meer nieuws teeltwisseling