Gedegen teeltwisseling heeft economisch belang en effect op middelenpakket

Het belang van een gedegen, goed geplande teeltwisseling wordt om meerdere redenen alsmaar groter. Dat verklaart waarom de stakeholders van het Afsprakenkader Emissieloze Kas en vakblad Onder Glas deze maand in een speciale editie gericht aandacht besteden aan dit onderwerp. Ondernemers kunnen de geboden informatie komende weken benutten om de naderende teeltwisseling optimaal te laten verlopen.

Enerzijds spelen er economische belangen rondom de teeltwisseling – waarom kostbaar water en nuttige meststoffen weggooien als ze ook kunnen worden hergebruikt – anderzijds kijkt ook de overheid kritisch mee. Handhavers zien in de periode van de teeltwisseling nog te vaak een toename van chemie in het oppervlaktewater. “Geef die overheid geen handvatten om het beleid aan te scherpen”, waarschuwt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland. “Vermijd lozingen en houd vast aan de ingezette koers van nullozing. In diverse gebieden worden prima resultaten geboekt op dat gebied”, stelt hij in zijn voorwoord in genoemde extra editie van Onder Glas, die mede mogelijk is gemaakt door Glastuinbouw Waterproof.

Weerbaar telen
Teeltwisseling draait om hygiëne, om de kas te verlossen van virussen en andere ziekteverspreiders. De warme periodes van deze zomer maken de ziektedruk alleen maar groter, dus is het zaak om richting de nieuwe teelt geen enkel risico te nemen. “Minder bestrijding van ziekten en plagen in de kas heeft een positief effect op het middelenpakket; het tegenovergestelde is echter ook waar, zo weten we uit ervaring”, geeft Van der Tak aan.
Dat is ook de boodschap van Jeanette Vriend, Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) bij Glastuinbouw Nederland. In een interview pleit zij bovendien voor meer onderzoek naar de ontwikkeling van een weerbaardere teelt.
In de special Teeltwisseling verder aandacht voor de visie en aandachtspunten van de betrokken overheden, antwoorden van waterspecialisten van Glastuinbouw Nederland op de meest gestelde vragen over de teeltwisseling en de stand van zaken van diverse gerelateerde onderzoeksprojecten.

Tips en adviezen
Advies aan ondernemers is om de informatie uit de special komende weken te delen met de medewerkers op het bedrijf en voor aanvullende tips en adviezen de websites van Glastuinbouw Waterproof en Glastuinbouw Nederland te raadplegen.
Klik hier om de special online te lezen op de website van Glastuinbouw Waterproof.

Meer nieuws teeltwisseling