Onderzoeken en projecten

Telen met toelating van meer natrium II

Lopend

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en...

Lees meer

Invloed van filtratie

Lopend

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  Filtratie is een belangrijk instrument om de waterkwaliteit in recirculerende teeltsystemen te beïnvloeden. Door het verwijderen van...

Lees meer

Invloed toegevoegde producten op waterkwaliteit

Lopend

Dit betreft werkpakket 3 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  In het laatste werkparket wordt een methode ontwikkeld waarmee ingeschat kan worden in hoeverre toegevoegde producten schade kunnen...

Lees meer

Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw

Afgerond

Binnen dit project wordt een aanpak ontwikkeld welke is gericht op het beperken van (de kans op) indirecte emissies naar het oppervlaktewater (lekkages via bodem en grondwater). Hierbij staat het project de volgende doelstellingen voor: ...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Glastuinbouw Waterproof stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn tientallen onderzoeken op het gebied van water te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Kennis in je Kas