Onderzoeken en projecten

Waterkwaliteit sneller in beeld

Afgerond

De glastuinbouw maakt wat watergebruik een overgang mee naar een bedrijfsvoering waarbij het water zolang mogelijk in de kas wordt gehouden. Dit stelt hogere eisen aan de hoeveelheid waterkwaliteitsinformatie en de snelheid waarmee deze…

Lees meer

Zorgplicht grondgebonden teelten

Lopend

Grondgebonden teelten moeten voldoen aan de 'zorgplicht' wat inhoudt dat zij moeten watergeven en bemesten in overeenstemming met de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is. Uitspoeling met een lysimeter is…

Lees meer

Telen met toelating van meer natrium II

Lopend

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en…

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Glastuinbouw Waterproof stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn tientallen onderzoeken op het gebied van water te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Kennis in je Kas