Onderzoeken en projecten

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Lopend

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een...

Lees meer

Toepassing van forward osmosis in de tuinbouw

Lopend

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.Mede ter ondersteuning van WP1, wordt in WP2 onderzocht of forward osmosis een geschikte technologie is voor het terugbrengen van de...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Glastuinbouw Waterproof stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn tientallen onderzoeken op het gebied van water te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Kennis in je Kas