Onderzoeken en projecten

Mobiele waterzuivering Glastuinbouw

Afgerond

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) blijken in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in norm-overschrijdende concentraties voor te komen (Rijksoverheid, 2013c). Deze middelen blijken met name via lozing van drain- en filterspoelwater in...

Lees meer

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze kas getest en gedemonstreerd. Doel van het onderzoek is te laten zien dat (en hoe)...

Lees meer

Emissie-arm teeltsysteem Freesia II

Afgerond

Om de emissie in de teelt van Freesia te verminderen is een nieuw teeltsysteem los van de grond aan gelegd in de praktijk, waarbij drainwater hergebruikt kan worden. Vanaf april 2015 zijn drie teelten op zandbedden (ca. 15 cm hoog)...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Glastuinbouw Waterproof stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn tientallen onderzoeken op het gebied van water te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Kennis in je Kas