‘We kunnen veel meer samenwerken op het gebied van water’

Tijs Kierkels

Jaarlijks verdwijnt er 180.000 kuub water uit het gebied van Hoogheemraadschap Delfland richting de Noordzee. Zonde, vindt tomatenkweker Ted Duijvestijn. De glastuinbouw zou het goed kunnen gebruiken. In een gezamenlijke aanpak zouden watervoorziening, opslag, afvoer en ecologische ontwikkeling beter samen kunnen gaan.

Binnen het project ‘De waarde van water in Greenport West-Holland’ zoeken elf partijen (zie beneden) naar creatieve oplossingen. Samen met de waterspecialisten van Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigt Duijvestijn de glastuinbouw. “Ons belang hierbij is een toekomstbestendiger waterbeheer. Je hebt te maken met klimaatverandering: lange droge periodes afgewisseld met steeds hevigere buien. Je moet het systeem weerbaarder maken. Als telers kunnen we wel steeds grotere bassins aanleggen, maar dat geeft soms kwaliteitsproblemen. Het is goed om te bekijken of we met een ander oppervlaktewaterbeheer niet alleen onze eigen uitdagingen kunnen oplossen, maar ook maatschappelijke problemen.”

Opslag in de grond
Duijvestijn Tomaten in Pijnacker is al langere tijd bezig met duurzaam waterbeheer. “Bij ons eerste bedrijf slaan we het hemelwater op in de ondergrond en spreken de voorraad in de zomer weer aan. Dat loopt al 16 jaar goed. Daarom hebben we dat systeem ook bij onze nieuwbouw opgepakt. Maar pal naast ons bedrijf ligt de wateropvang van Delfland. Daar zou je meer mee kunnen doen: waterzuivering door de natuur voordat je het in de ondergrond opslaat. Dat is niet alleen een oplossing voor ons, maar zou een waterbank voor verschillende ondernemers kunnen vormen. Een soort waterrotonde.”
Door de verstedelijking en verharding in de regio kan water bij veel neerslag niet meer de grond in zijgen. Forse buien geven dan problemen. De oplossing is niet versnelde afvoer, maar een integrale aanpak, denkt de teler. “Je moet verbindingen maken met de tuinbouw en met de natuur. Niet steeds grotere watergangen maar creatieve manier van opslag. Een constanter waterniveau is ook beter voor de watervogels in de regio.”

Beheer in eigen hand
Wil het interessant zijn voor de tuinbouw, dan is wel een businessmodel nodig. Anders zoekt iedereen gewoon zijn eigen oplossing, zoals dat nu ook gebruikelijk is. “Daarover moeten met elkaar de dialoog aangaan. De rol van Delfland en de overheden zouden faciliterend moeten zijn”, vindt hij.
In het ideaalbeeld van Duijvestijn neemt de tuinbouw het waterbeheer over en maakt een koppeling met biodiversiteit. “Als de tuinders weer gezamenlijk het polderbeheer regelen, kunnen we op praktisch niveau zulke dubbelslagen maken: een goede watervoorziening, voorkomen van overlast en ecologisch beheer. Dan kunnen we er een verdienmodel uit halen. Het moet concreet blijven anders doen de ondernemers niet mee. Dit sluit uitstekend aan bij de oproep van minister Schouten om nieuwe manieren van beheer te bedenken in verbinding met elkaar.”

De Waarde van Water in Greenport West-Holland is een ACCEZ-project. Het wordt mogelijk gemaakt door Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research, LDE, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman.

Meer nieuws