ACCEZ-project ‘De waarde van water’ gestart

Greenport West-Holland

Het project ‘De waarde van water’ is gestart. Doel van dit ACCEZ-project is een transitie naar een circulaire tuinbouw. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers ontwikkelde ACCEZ een aanpak die het sluiten van de waterkringloop moet versnellen. Het delen van kennis staat hierbij centraal.

Het watersysteem in de glastuinbouw vraagt om een andere en toekomstbestendige kijk. Zowel op het gebied van waterbeschikbaarheid als -gebruik zijn de uitdagingen groot. Uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak binnen, maar ook buiten de Greenport West-Holland.
Hierbij wordt het bedrijf van Duijvestijn Tomaten als praktijkcase gebruikt. Duijvestijn Tomaten in Pijnacker investeert in een nieuwe duurzame kas waarbij ook het gebruik van water onder de loep wordt genomen. Ted Duijvestijn: “Duurzaamheid en innovatie zijn voor ons altijd een rode draad geweest en het zijn dan ook belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering. Het sluiten van de waterkringloop is hier een belangrijk onderdeel van.“

Over de grenzen van watersysteem
Margreet Schoenmakers, programmamanager Water bij Glastuinbouw Nederland: “ACCEZ stimuleert met dit project transdisciplinaire innovaties die zowel technisch, economisch als organisatorisch van aard kunnen zijn. Innovaties die leiden tot kansrijke oplossingen voor een circulaire glastuinbouw waarbij we – ieder vanuit zijn eigen discipline – over de grenzen van het huidige watersysteem heen kijken.”
De Waarde van Water in Greenport West-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research, LDE, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman.
Klik hier voor de website van ACCEZ.

Meer nieuws