De Waarde van Water in Greenport West-Holland

Beschrijving

Beschrijving
Doel van dit ACCEZ-project is een versnelling van de transitie naar een circulaire tuinbouw, door het sluiten van de waterkringloop. Het watersysteem in de glastuinbouw vraagt om een andere en toekomstbestendige kijk.  Het delen van kennis vanuit diverse disciplines staat centraal.

Binnen dit project wordt:

  • een verkenning uitgevoerd of en hoe oppervlaktewater een rol kan spelen in de buffering van hemelwater en watervoorziening voor de glastuinbouw in de Greenport West-Holland. Het gaat daarbij om een onderzoek naar onder meer hydrologische, technische, organisatorische (maatschappelijk en governance) en economische mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar verschillende functies én gebruikers van het water. Het bedrijf (en de omgeving) van Duijvestijn Tomaten wordt binnen dit project als praktijkcase gebruikt.
  • Een verkenning uitgevoerd hoe stad en land meer met elkaar verbonden kunnen worden. Biedt bijvoorbeeld een overschot aan water in de stedelijke omgeving mogelijkheden om in het tekort aan water in de tuinbouw te voorzien en andersom? Kunnen overschotten (winter) in het glastuinbouwgebied elders worden opgevangen?

De Waarde van Water in Greenport West-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, WUR, LDE, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman.

Meer informatie: https://accez.nl/de-waarde-van-water-in-greenport-west-holland/

Projectnummer
Startdatum 01-06-20
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, LDE, Hogeschool Rotterdam
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer