Waterbehandeling met Aqua-4D systeem

Harry Stijger

Het Aqua-4D systeem is een innovatieve Zwitserse technologie. Het systeem bestaat uit een buis en regelkast, waarmee elektrische frequenties in het water worden gebracht. Waterbehandeling en vitalisatie middels elektromagnetische velden. Het gevitaliseerde water reduceert kalkaanslag, maakt telen met een hogere EC-waarde mogelijk, laat biofilm in stromende toepassingen veelal verdwijnen en lost het aaltjesprobleem in vaste grond zonder bestrijdingsmiddelen op.

“Water heeft een clusterstructuur, gevormd door de individuele watermoleculen, die door waterstofbruggen aan elkaar zijn verbonden”, legt Raymond Lescrauwaet uit. Hij vertegenwoordigt in Nederland de Zwitserse fabrikant Planet Horizons Technologies. “Oerwater had een kleine clusterstructuur, waardoor het water en de voeding beter opneembaar is voor de wortels. Bepaalde mineralen uit het oergesteente verkleinen de waterstructuur, zo ook een vortex (wervel) waterstroom. Met moderne technieken proberen we nu de clusterstructuur zo klein mogelijk te krijgen.”

Grotere clusters hebben grotere tussenruimtes, waarin makkelijker kristallisatie van mineralen plaatsvindt. De opname van mineralen en water door de wortels is daardoor moeilijker. Door bij het water van ‘voetballen’ ‘tennisballen’ te maken, is de ruimte er tussen kleiner. Hierdoor nemen de planten de voeding makkelijker op. Hoe zijn de clusters kleiner te maken?

Elektromagnetisch veld
De oorsprong van de Aqua-4D technologie ligt in de betonindustrie. Met gevitaliseerd water is beton sterker en meer buigzaam. “Via de kwantummechanica zijn ze erachter gekomen dat je met bepaalde frequenties in het water moet ingrijpen”, zegt de fabrieksagent voor de Benelux.

Een regelkast geeft bepaalde elektrische signalen af naar de twee gelijkstroomspoelen, die in een holle buis zitten. Hierdoor ontstaat een elektromagnetisch veld waar het water doorheen stroomt. Een verwervelaar stuurt het water naar de buitenkant van de buis.

Lescrauwaet: “Water is net als andere materialen gevoelig voor bepaalde trillingen. De uitgezonden trillingen tussen 5.000 en 10.000 Hertz (Hz) komen in resonantie met het water, die ervoor zorgen dat de clusters verkleinen.”

Schoner filter
De verkleining van de clusters voorkomt kristallisatie van meststoffen die in het water zitten. Want bij kleinere waterclusters worden ook andere stoffenclusters kleiner. Volgens Lescrauwaet is hierdoor de filtercapaciteit ook groter, doordat het meer afzonderlijke elementen zijn. “Door de waterbehandeling blijft het filter door minder aanhechting van stoffen aanzienlijk schoner.”

Voordat een Aqua4D systeem wordt geplaatst, dient de nabije omgeving van het apparaat door een EMV-specialist op elektromagnetische velden/golven te worden gecontroleerd. Deze komen vanuit hoogspanningsmasten, trafohuizen, grondkabels en zendmasten, maar ook van elektrische installaties en apparaten en draadloze apparatuur. “De werking van het systeem kan door sterke externe elektromagnetische velden/golven worden beïnvloed”, aldus Lescrauwaet, die als EMV-elektrotechnicus deze metingen zelf uitvoert.

Bewezen voordelen
De kalkaanslag die in apparaten, leidingen en druppelaars is aangehecht, wordt door behandeld water grotendeels opgelost en voorkomen. “Wanneer een teler dit water toepast, kan hij in veel gewassen met een hogere EC-waarde telen. Er zijn vele praktijkgevallen bekend waarin is geïrrigeerd met een EC-waarde van 12 of hoger en dat tot goede resultaten heeft geleid. Normaal zou het gewas dat niet aan kunnen, maar door het behandelde water wel”, aldus Lescrauwaet.

In opdracht van de Zwitserse fabrikant heeft vorig jaar op de Demokwekerij Westland een onderzoek met het Aqua-4D systeem plaatsgevonden. In een kasafdeling zijn begin november voedingsbakken aangemaakt met verschillende EC-waarden: 0.2, 3.0 en 9.0. Dit voedingswater is toegediend aan tuinkers geteeld op steenwol. Van iedere EC-waarde zijn er planten geïrrigeerd met wel en niet behandeld water. Wekelijks zijn er verschillende metingen op de tuinkers uitgevoerd om het effect van de waterbehandeling te kunnen bepalen. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat met het actieve voedingswater planten meer gaan strekken. Dit effect was vooral waarneembaar bij de planten die zijn geïrrigeerd met een EC van 9.0.

Verdwijnen biofilm en aaltjes
Door de Aqua-4D verdwijnt de biofilm, een voedingsbodem voor bacteriën, maar doodt deze niet af. Door het water in een bassin te spoelen, worden de oude bacteriën afgevoerd door het filteren of vervanging van een deel van het water. Lescrauwaet: “Het is bekend dat door het elektrisch gevitaliseerd water de aaltjes in vaste grond nauwelijks meer naar de wortels gaan. Het vermoeden is dat door dit water de nematoden doorkrijgen dat het een sterke plant is waar ze niet naartoe moet gaan. In meerdere continenten op de wereld zie je dan ook een significante verbetering van de plantenwortels, die niet worden aangetast door aaltjes.”

Volgens de fabrieksagent gaat de gewasopbrengst omhoog. Gewassen geteeld in de vollegrond laten, afhankelijk van de gewassoort, een opbrengstverhoging van 5 tot wel 25% zien. Van substraatteelt zijn nog geen opbrengstgegevens bekend. De fabrikant wil daar graag op no cure no pay basis praktijkproeven in verschillende gewassen doen. Geïnteresseerden telers kunnen zich bij Lescrauwaet (raymond@lescrauwaet.com of info@aqua4d.nl) melden.

Meer nieuws