Video waterkwaliteit: Onderzoek naar lekkages moet emissie verder beperken

In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden verbeterd, maar nog niet op orde. Het vermoeden is dat lekkages vanuit de bedrijven mogelijk een rol hebben in het stagneren van de verbetering van de waterkwaliteit. Vanuit Stichting Kennis in Je Kas (programma Glastuinbouw Waterproof) wordt, samen met overheidspartijen, onderzoek gefinancierd waarbinnen we meer zicht hopen te krijgen op de rol van lekkage op de waterkwaliteit en het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen.

Bekijk de video hier.

Niet altijd zichtbaar
Voor uw bedrijf is het van belang om de waterstromen op orde te hebben en lozingen en lekkages te voorkomen. Lekkages zijn alleen niet altijd zichtbaar. Leidingen en watertechnische installaties zijn wel eens minder lekdicht dan in eerste instantie verwacht. Lekkage kan mogelijk oplopen tot het verlies van een paar honderd m3 water per hectare per jaar. Hierdoor is het mogelijk dat onbedoeld nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Urgentie duiden
Uit het voorlopende onderzoek (gefinancierd vanuit de overheid) naar lekkage bij een drietal glastuinbouwbedrijven bleek dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig. Tegelijkertijd  was het aantal deelnemers aan de pilot te klein en de duur van het onderzoek te kort om de urgentie exact te duiden en conclusies op pilotniveau te generaliseren. In dit vervolgonderzoek wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op de omvang van de lekkages, hun invloed op de waterkwaliteit en op de mogelijkheden om lekkage te voorkomen. In deze video wordt meer verteld over dit onderzoek.

Voorkomen lekkages
In twee eerdere video’s werd al een aantal aandachtpunten bij het voorkomen van lekkages uit de kas behandeld. In de ene video wordt met name ingegaan op de noodzaak om lekkages te voorkomen, de andere visie behandelt aandachtspunten van de verschillende wasterstromen.

  • Bekijk hier de video Aandachtspunten waterstromen (en hier de ondertitelde versie).
  • Bekijk hier de video Voorkom lekkages (en hier de ondertitelde versie).

Meer nieuws