Start groeimetingen bij praktijkimplementatie CRF en recirculatie

Deze week starten de eerste groeimetingen in het project: Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie om de emissie van meststoffen in de teelt van potorchidee te verminderen. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd bij Pannekoek Orchideeën. Dit bedrijf is al eerder gestart met gebruik van CRF meststoffen in de teelt van Phalaenopsis zonder recirculatie. In 2017 zijn waterdichte vloeren aangelegd en nu kan het gebruik van CRF gecombineerd worden met recirculatie om de emissie nog verder te verminderen. Streven is om zoveel mogelijk drainwater te hergebruiken.

Op 19 februari j.l. is de BCO bij elkaar geweest om het plan van aanpak te bespreken en verder uit te werken. Er is een beginstrategie afgesproken die nauwkeurig gevolgd gaat worden. Afgesproken is om elke week EC en pH van watergift en drainwater te meten. Verder wordt 1x per 2 weken de drainsilo bemonsterd en 1x per 4 weken het gietwater en het drainwater onderuit de pot geanalyseerd om zo nodig de watergift bij te sturen. Vanaf week 11 (deze week) worden wekelijks groeimetingen uitgevoerd bij 2 cultivars: Catalina en Pixie. De planning is om voorlopig elke 4 weken een nieuwe partij jonge planten te gaan volgen. Het verloop van de groeimetingen, EC en voedingsanalyses worden 2-wekelijks geëvalueerd en indien nodig wordt de bijmest- of CRF strategie aangepast.
In de BCO is voorgesteld om dezelfde jonge planten ook bij vier andere telers in de BCO op te potten en te volgen met groeimetingen, zodat die als referenties kunnen dienen. Anthura en Floricultura zorgen voor dit plantmateriaal voor zover de betreffende telers deze cultivars zelf niet telen. Dit was oorspronkelijk niet opgenomen in het projectplan, maar wordt nu dus extra gedaan. De telers in de BCO vormen hiermee een praktijknetwerk dat elke zes weken bij elkaar komt om de voortgang van het onderzoek te bespreken en kennis uit te wisselen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw in samenwerking met Pannekoek Orchideeën, gewascoöperatie potorchidee, ICL Specialty Fertilizers (leverancier CRF), VAN OS research, LTO Glaskracht Nederland, Lentse & Slingerland potgrond en de Phalaenopsis telers in de BCO. Het onderzoek wordt gefinancierd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de gewascoöperatie potorchidee en is mede mogelijk door in kind bijdrage van alle projectpartners.

Meer nieuws