SERIE TEELTWISSELING: Leaflet 'Praktische tips voor telers'

Veel telers geven aan dat er rond de teeltwisseling afvalwater wordt geloosd. Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt dan ook rond de teeltwisseling regelmatig overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen. Dit brengt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar. Samen met LTO Glaskracht Nederland heeft Delfland een leaflet ontwikkeld met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar het oppervlaktewater te voorkomen en lozingen naar het riool te beperken. De leaflet geeft per handeling tijdens de teeltwissel een set met concrete en heldere adviezen waar u als teler direct mee aan de slag kan. Met deze leaflet beogen Delfland en LTO Glaskracht Nederland extra aandacht te creëren voor de zorg voor het voorkomen van emissies naar het oppervlaktewater gedurende de teeltwisselingsperiode.  

Kijk voor meer informatie op www.glastuinbouwwaterproof.nl/substraat/teeltwisseling.

Een digitale versie van de leaflet vindt u hieronder als download.

Meer nieuws