“Samen werken aan schoon water en duurzame glastuinbouw”

Onder de noemer ‘DuurSaam Glashelder’ loopt, een samenwerkingsproject dat de waterkwaliteit in en rond de teeltgebieden Erica, Klazienaveen en Hoogezand Sappemeer moet verbeteren. Nee, het is geen typefout, aldus toezichthouder Marcel Godefroy van waterschap Vechtstromen. “Met het woord DuurSaam leggen we de nadruk op de bijzondere samenwerking die aan het initiatief ten grondslag ligt.”

Aanleiding is de waterkwaliteit in de gebieden Erica, Klazienaveen en Hoogezand Sappemeer en de invoering van de zuiveringsplicht voor afvalwaterlozingen in de glastuinbouw. Vanaf 1 januari is die wet van kracht. Maar al in september 2017 zijn LTO Glaskracht Nederland en de betreffende telers, gemeentes, provincies, waterschappen en toezichthouders met elkaar in gesprek gegaan. Kernvraag: hoe gaan we samen schoon water realiseren binnen een duurzame glastuinbouw? Hieruit is uiteindelijk het project DuurSaam Glashelder uit ontstaan.

Toezicht houden en handhaven
Marcel Godefroy is toezichthouder bij waterschap Vechtstromen. “Als toezichthouder kom ik vaak in aanraking met bedrijven in de glastuinbouw. We kijken dan of er aan de regels wordt voldaan. Dit doen we natuurlijk niet om de ondernemers dwars te zitten. Het is gewoon onze taak om te zorgen voor schoon water. Maar het is ook in het belang van de tuinders. Zij willen volgens mij namelijk ook een gezonde wereld voor zichzelf en hun kinderen.”

Dat tuinders ook ondernemers zijn en de bedrijfsbelangen soms groot zijn, neemt Godefroy mee in zijn gesprekken. “De meeste tuinders doen hun best om de regels na te leven. Maar er kan altijd iets fout gaan. Ik geef wel altijd aan dat ze dan zo snel mogelijk contact moeten opnemen met het waterschap. Dan kunnen we meteen in overleg en actie ondernemen”.

Samenwerking
Deze samenwerking met tuinders is goed te zien in het project DuurSaam Glashelder, dat de waterkwaliteit in en rond de genoemde teeltgebieden moet verbeteren. Nu, ruim negen maanden na de officiële start van het project, toont Godefroy zich tevreden met de reeds behaalde resultaten. “De basis van het programma bestaat uit een bedrijfswaterscan door het onafhankelijke adviesbureau Delphy. Uit de scan komt naar voren welke maatregelen nog moeten worden genomen om aan de regels te voldoen. Vervolgens maken de tuinder, de adviseur van Delphy en de toezichthouders van gemeente en waterschap samen heldere, haalbare afspraken. Vaak is dat echt maatwerk en ik ben blij om te zien dat veel tuinders naar de status van nullozer streven. Het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking is er en dat merk je”, aldus Godefroy. “Ik krijg ook steeds vaker telefoontjes van tuinders die mijn advies vragen over wet- en regelgeving. Kijk, dat zie ik graag, want zo kunnen we van tevoren overleggen in plaats van dat ik later moet handhaven. Het maakt het werk van de teler en dat van mij ook stukken plezieriger.”

Meer nieuws