Project Grenswaarden Waterkwaliteit: ‘Automatische teeltsturing vergt meer grip op waterkwaliteit’

Jan van Staalduinen

Automatische teeltsturing vereist een gedetailleerd, realtime beeld van de plantprestaties en de omgevingsfactoren die daar invloed op uitoefenen. Geavanceerde sensoren, groeimodellen en besturingsalgoritmen faciliteren dat. Bij het telen in gesloten watersystemen dient ook de waterkwaliteit scherp in beeld te zijn. Dat is nu nog niet het geval. Het nieuwe PPS-project Grenswaarden Waterkwaliteit brengt daar verandering in, verwacht onderzoeker André van der Wurff.

Grenswaarden Waterkwaliteit is een breed opgezet vervolg op het project Waterkwaliteit snel in beeld, dat in 2021 is afgerond. Centraal hierin stond het ontwikkelen van een mobiele sensoropstelling waarmee telers zelf relevante kwaliteitsparameters in hun watersystemen kunnen volgen. “Zo’n tool maakt het mogelijk om veel sneller te reageren wanneer de waterkwaliteit op één of meerdere punten te wensen overlaat”, licht André van der Wurff van Groen Agro Control toe. Die sensor is er gekomen, dus dat is winst. Er zijn echter nog heel wat hordes te nemen om de groeifactor water permanent optimaal te houden in relatie tot de behoeften en toleranties van planten.

Verontreinigingen, ziekteverwekkers en plantrespons
Van der Wurff: “Dan heb ik het niet zozeer over pH, EC en voeding, maar meer over mogelijk negatieve factoren zoals ophopingen van organische stoffen, aanwezige ziekteverwekkers en hun effecten op de gewasgroei. Met de mobiele sensoropstelling kunnen we deze en andere kritische factoren in het water gaan volgen. Er zijn ook sensoren waarmee we de plantrespons kunnen meten. In dit nieuwe project willen we die beide werelden bij elkaar brengen. Zodra we de correlaties daartussen op betrouwbare wijze kunnen vaststellen en weten waar de grenswaarden liggen voor specifieke gewassen, ligt de weg open naar de ‘next step’ in het automatiseren van zowel teeltsturing als watermanagement.”

Proeven Tomato World
Daarvoor zal gedurende langere tijd intensief moeten worden gemeten. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren, in eerste instantie bij Tomato World in Honselersdijk. Hierbij trekt het onderzoekconsortium van Groen Agro Control, Stichting Control in Food & Flowers (SCFF) en KWR Water Research Institute samen op met Letsgrow.com en Hoogendoorn Automatisering, die helpen de datastromen analyseren en inzichtelijk maken.
“In totaal zullen we zo’n tien verschillende sensoren gebruiken voor gewas-, water- en klimaatparameters”, merkt Van der Wurff op. “Sommige worden nu nog verfijnd, zoals de sensor voor kiemgetalbepaling in de waterzijdige multisensor. Tomato World heeft een aantal teeltgoten beschikbaar gesteld, zodat we ook de effecten kunnen toetsen van waterbehandeling via zuurstofinjectie.”

Elk jaar nieuwe bedrijven
In de loop van dit jaar hoopt de projectleider het project te verbreden met proeven bij een phalaenopsisbedrijf en een plantenkweker. “Het zou mooi zijn als we elke jaar bij twee nieuwe bedrijven kunnen meten”, licht hij toe. “Voor ieder bedrijf, gewas of zelfs ras kunnen immers andere grenswaarden gelden en kunnen planten net anders reageren op overschrijding. Mijn verwachting is dat dit project veel nieuwe inzichten zal opleveren waar telers heel veel mee kunnen.”

PPS Grenswaarden Waterkwaliteit wordt gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door de Topsector Water & Maritime, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Kennis in je Kas (KIJK), Plantum, Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (stowa), LetsGrow, Glastuinbouw Nederland, Groen Agro Control, Sendot, Vivent, en Agrona B.V. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Control in Food and Flowers, Stichting Tomato World en KWR Water Research Institute.

Meer nieuws