Kan tuinbouw samengaan met goed (grond)waterbeheer?

Sija Stofberg (COASTAR)

In het Westland spelen diverse vraagstukken, zoals een grote gietwatervraag, wateroverlast bij piekbuien en verzilting van het grondwater. De Waterbank Westland is een concept dat is ontwikkeld om tuinders altijd van voldoende gietwater te voorzien, terwijl verzilting en wateroverlast worden tegengegaan.

Binnen het programma COASTAR onderzoekt Sija Stofberg samen met collega’s van KWR, Deltares en Arcadis verschillende mogelijkheden rondom de ‘Waterbank Westland’. Maar wat is het idee van zo’n Waterbank eigenlijk? In de animatie, die te zien is via deze link, wordt dit nader uitgelegd.

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door: Stichting Kennis in je Kas, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Provincie Zuid-Holland, Topsector Water (TKI Watertechnologie, TKI Deltatechnologie).

Meer nieuws