Groot animo voor bedrijfswaterscans in Noord-Nederland

Tijs Kierkels

Negentig procent van de glastuinbouwbedrijven in Groningen en Drenthe heeft gebruik gemaakt van de kosteloze advisering aan de hand van een bedrijfswaterscan. Die brengt waterstromen, emissies en op te lossen knelpunten in beeld. De advisering is onderdeel van Duursaam Glashelder, een samenwerkingsproject om de waterkwaliteit in de regio te verbeteren.

Jaap Bij de Vaate van Delphy, die een groot deel van de scans heeft uitgevoerd, is zeer te spreken over de positieve sfeer waarin dit heeft plaatsgevonden. “De autoriteiten – waterschappen en omgevingsdienst – stellen zich coöperatief op en zoeken naar praktische oplossingen. De bedrijven krijgen voldoende tijd om knelpunten op te lossen. En de telers zijn zeer welwillend om te voldoen aan de eisen”, constateert hij.

Bij de scan worden alle relevante waterzaken op het bedrijf in kaart gebracht en gematcht met de wettelijke eisen, zoals de zuiveringsplicht die sinds vorig jaar geldt. Ook wordt gekeken naar de optimale bedrijfsvoering. De bevindingen komen in een rapport terecht, dat vervolgens dient als basis voor een gesprek met waterschap en omgevingsdienst. In dat gesprek worden eventuele manco’s of knelpunten besproken en wordt naar een oplossing gezocht.

“Het animo was verrassend groot. Bijna iedereen heeft meegedaan. De uitzonderingen hadden daar goede redenen voor: bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging op termijn of de overtuiging dat alles perfect op orde is”, zegt Bij de Vaate.

Condenswaterstromen
Opvallend punt in de scans was dat op veel bedrijven de stromen van condenswater voor verbetering vatbaar waren. Ze kwamen bijvoorbeeld in het bassin terecht dat vervolgens overstroomde. “Vaak is het eenvoudig op te lossen”, vertelt de adviseur. Dat geldt ook voor lekkage bij drainopvang. In een aantal gevallen moest het leidingwerk worden aangepast en verschillende bedrijven hebben nieuwe ontsmetters met de mogelijkheid om lozingswater te zuiveren in gebruik genomen. “Het economisch klimaat is voor sommigen gunstig geweest; dat hielp zeker mee om het soepel te laten verlopen”, zegt hij.

Vorig najaar zijn er op het gebied van ontsmetting wat problemen geweest, onder ander frequente storingen, wat het vertrouwen in de kwaliteit van ontsmetting niet vergrootte. De situatie is inmiddels verbeterd.

Waterkwaliteit voorop
Duursaam Glashelder omvat meer dan alleen de bedrijfsadvisering. Het samenwerkingsprogramma tussen overheden en Glastuinbouw Nederland houdt zich ook bezig met de beperkte rioleringscapaciteit in Klazienaveen, Erica en Zuidbroek, de kwaliteit van gietwater, monitoring van het slootwater en kennisuitwisseling.

Bij dat laatste is Delphy ook betrokken. “We hebben bijeenkomsten over plantweerbaarheid en bodemvochtsensors georganiseerd. Met dat laatste onderwerp gaat een studiegroep verder”, vertelt hij. De bedoeling is om de advisering ook bij Overijsselse tuinbouwbedrijven aan te bieden.

Kijk ook voor meer info op www.duursaamglashelder.nl.

Meer nieuws