Goede waterkwaliteit geeft schonere natuur rondom teeltbedrijf

Roger Abbenhuijs

Hoogheemraadschap Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in de sloten, plassen, vaarten en kanalen in haar gebied. Dat is belangrijk voor een prettige en gezonde leefomgeving en voor de biodiversiteit. Maar het schoonhouden van het water kan alleen als iedereen meewerkt, zeker ook de glastuinbouw. In een recent gepubliceerde video geeft Ferry van Rodijnen, teeltmanager van Ter Laak Orchids, zijn visie op het belang van schoon water rond het phalaenopsisbedrijf.

Ferry van Rodijnen wil de milieu-impact van Ter Laak Orchids minimaliseren met kassen die niet lekken naar het oppervlaktewater en grondwater. “Duurzaamheid zit in ons DNA. Een goede waterkwaliteit levert ons een schonere natuur op rondom ons bedrijf.”

Klik hier voor de video van HH Delfland waarin de teeltmanager van Ter Laak Orchids aan het woord komt.

Lekkages tegengaan
Het Hoogheemraadschap Delfland is net als Glastuinbouw Nederland een van de samenwerkende partijen in het Afsprakenkader Emissieloze Kas. De glastuinbouwsector, waterschappen en overheden werken al jaren samen om lekkages in kassen tegen te gaan. Toch komen in glastuinbouwgebieden nog regelmatig te hoge concentraties voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen via de bodem in het oppervlaktewater terecht . Dit heeft effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater, biodiversiteit, de leefomgeving en het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen van de glastuinbouwsector.
Met name via het programma van Glastuinbouw Waterproof werken ook Glastuinbouw Nederland en de aangesloten teeltbedrijven aan verdere verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in teeltgebieden.

Bekijk hier de recente video over waterkwaliteit: 'Onderzoek naar lekkages moet emissie verder beperken'. 

Lees hier het artikel over het project Beperken en voorkomen lekverliezen

Meer nieuws