Gezocht: innovatieve oplossingen die het gebruik van plastic loopfolie in de glastuinbouw verminderen

Jaarlijks komt alleen al in Zuid-Holland ongeveer 5.500.000 kg  loopfolie als afval vrij. Omdat de Rijksoverheid inzet op een circulaire economie, zijn de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zoek naar duurzamere (circulaire) alternatieven voor het gebruik van loopfolie. Beide partijen hebben daarom een challenge uit geschreven. Voor het winnende idee is ondersteuning en €25.000 beschikbaar.

De teelt van groenten, fruit, bloemen en planten in Nederlandse kassen én de bedrijfsvoering worden steeds meer circulair, met minimale inzet van primaire grondstoffen. Ondernemers in de glastuinbouw passen niet alleen slimme teelttechnieken toe voor het sluiten van kringlopen, zoals het klimaatneutraal produceren en verminderen van emissies naar het milieu. Steeds meer ondernemers vervangen ook teelthulpmiddelen van fossiele oorsprong zoals meststoffen, groeimedia en verpakkingen, maar er wordt nog wel veel plastic gebruikt. Naast verpakkingen onder meer ook als loopfolie. Daarom starten de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een challenge uit geschreven. Meer informatie over deze challenge, of heeft u zelf een goede oplossing?  https://intergov.startupinresidence.com/nl/ministerie-van-lnv-provincie-zuid-holland/plastic-loopfolie-in-de-glastuinbouw/brief

Meer nieuws