Effect afwijkende waterstromen op rendement zuiveringsapparatuur

Sommige waterstromen op teeltbedrijven hebben een duidelijk andere samenstelling dan drainwater. Deze waterstromen kunnen gewasbeschermingsmiddelen (GBM), nitraat en fosfaat (e.a. stoffen) bevatten, die bij lozing een effect hebben op het milieu. Afgelopen week startte een begeleidingscommissie met het eerste werkpakket van de publiek-private samenwerking “Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten”.

Binnen het eerste werkpakket wordt gewerkt aan ”Optimaal beheer waterstromen en zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie”. In dit pakket worden zuiveringstechnologieën en strategieën voor gewasbeschermingsmiddelen geschikt en robuust gemaakt voor afwijkende waterstromen. In dit project worden deze waterstromen nader onderzocht. Van de belangrijkste waterstromen (anders dan drainwater) wordt bepaald wat de samenstelling is, of hergebruik mogelijk is en/of deze waterstroom invloed heeft op het zuiveringsrendement van de geaccepteerde zuiveringsapparaten.

Teeltwisselingen leiden vaak tot pieken
Afgelopen periode zijn allereerst de overige relevante waterstromen benoemd en is een prioritering aangebracht. Momenteel wordt de hoogste prioriteit gegeven aan de waterstromen rondom de teeltwisseling. Dit omdat deze afwijkende waterstromen regelmatig tot pieken leiden voor wat betreft de hoeveelheid nutriënten in het lozingswater. De eerste stap is het maken van een leaflet met alle relevante gebruiken en tips, zodat deze nu al kunnen worden toegepast. Een volgende stap is het verder in kaart brengen van de samenstelling en de duurzame mogelijkheden van dit water.

Dit project valt onder de koepel Glastuinbouw Waterproof en is tevens een crossover project tussen de topsector Water en de topsector Tuinbouw. Private cashbijdrage komt geheel van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Naast LTO Glaskracht Nederland zijn WaterQ, Priva en Verhoeve Milieu & Water private partners in dit project. De publieke cofinanciering vanuit EZ komt via de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen alsmede de Topsector Water. Uitvoerders van dit project zijn Wageningen University & Research Glastuinbouw en KWR. Het project heeft een doorlooptijd tot eind 2018.

Meer nieuws