DuurSaam Glashelder focust dit voorjaar op aanpak lekverliezen

Jan van Staalduinen

Om de terugkerende normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater van de glastuinbouwgebieden Erica (Waterschap Vechtstromen), Klazienaveen en Sappemeer (Waterschap Hunze en Aa’s) adequaat aan te pakken, wordt er in het project DuurSaam Glashelder sinds vorig jaar meer aandacht geschonken aan lekverliezen als mogelijke emissiebron. “In deze regio’s moeten we dit jaar echt stappen gaan zetten. Telers hebben behoefte aan concretisering”, zegt projectcoördinator Harrie Vreman.

Koe bij de horens vatten
Volgens Vreman werken de telers in de gebieden graag mee aan de noodzakelijke emissiereductie, maar hebben zij behoefte aan een concreet verhaal. “Met algemene constateringen en aanbevelingen wordt onvoldoende progressie geboekt”, zegt hij. “Die conclusie lijkt gerechtvaardigd nadat er in het voorjaar van 2020 vanuit de gebiedsgerichte monitoring vijf normoverschrijdingen naar voren kwamen. Volgend jaar ligt de lat op slechts één overschrijding, dus er moet wat gebeuren. Telers erkennen dat ook en willen de koe best bij de horens vatten, maar missen in veel gevallen concrete aangrijpingspunten.”
Bedrijfsgericht controleren, meten en coachen zal de oplossing sneller binnen bereik brengen, is de verwachting. Daar is de inzet nu op gericht, met bijzondere aandacht voor eventuele lekverliezen vanuit de bedrijven. In de laatste nieuwsbrieven van DuurSaam Glashelder is dat nogmaals toegelicht.

Controle aangescherpt
Medio vorig jaar hadden de waterschappen de controle op en rond glastuinbouwbedrijven al aangescherpt. Tot op heden zijn daarbij twee overtredingen en meerdere verbeterpunten geconstateerd, die gericht zijn aangepakt. “Als je weet waar de zere plek ligt, kun je de vinger er gemakkelijker opleggen en één-op-één aan concrete oplossingen werken”, aldus de projectcoördinator. “Daar willen we met elkaar op in blijven zetten. Aan de samenwerking tussen waterschappen en ondernemers zal het niet hoeven liggen, die is van meet af aan goed en oplossingsgericht.”

Bijeenkomst in maart 2022
Ondertussen blijft de projectorganisatie de bedrijven in algemene zin informeren. Dat is van belang voor de bewustwording en geeft telers inzicht in de voortgang van het project en in maatregelen die op hen afkomen. Vreman: “Op 3 maart wordt er een groepsbijeenkomst gehouden in Erica voor alle tuinders, binnen het waterschap Vechtstromen. Daar zal ook voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland een inleiding verzorgen. Ik hoop dat we elkaar dan weer allemaal in de ogen kunnen kijken, want dat geeft meer interactie dan een online evenement. Met corona weet je het echter nooit.”

Meer nieuws