BZG-lijst zuiveringsinstallaties uitgebreid met WW Hortibatch

Roger Abbenhuijs

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van in opdracht van Water Waves (uit Leeuwarden) uitgevoerd onderzoek geoordeeld dat met de WW Hortibatch, type 820L en type 1640L (beide in verschillende uitvoeringen), indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ten minste 95% zuiveringsrendement wordt behaald.

Daarnaast heeft de BZG geoordeeld dat met de bovengenoemde installatie, indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.
De zuiveringsinstallatie WW Hortibatch is daarom op de BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties geplaatst, voor zowel het 95% zuiveringsrendement als voor het 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

Informatieblad
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de WW Hortibatch zuiveringsinstallatie wordt verwezen naar het informatieblad in de bijlage. Overige informatie is op te vragen bij de leverancier van het product. Bij de bijlagen is ook de aangepaste BZG-lijst te vinden. De lijst staat ook op de website van helpdeskwater.nl.
Neem voor verdere informatie contact op met de secretaris van de BZG mevr. C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06-51103638..

Meer nieuws