Algengroei in wateropslag stoppen

Algen zijn geen ziektemakers maar vormen wel een bedreiging voor het watergeefsysteem. Ze verminderen de uniformiteit en kwaliteit van het gietwater. Algen zijn veelal een seizoensprobleem vanaf maart tot september. Door de juiste maatregelen te nemen, is het probleem op eenvoudige manier te managen.

Verstopping filtersysteem
Algen zijn een enorme belasting voor het filtersysteem. “Een teler moet het filtersysteem er bij snelle verstopping niet tussenuit halen, omdat dan verstoppingen verderop in het leidingen- en irrigatiesysteem niet zijn uitgesloten”, zegt Stefan Bakker, productmanager Revaho. Oorzaak van de filterverstopping is veelal de algengroei in het waterbassin en –silo. Daar moet een teler het probleem aanpakken.

Extra spoelen voorkomen
Er zijn drie soorten vervuiling: chemisch, biologisch en mechanisch. Algen zitten in de overlap van biologische en mechanische vervuiling. Deze laatste vervuiling is met filtratie weg te vangen. Extra spoelen van filters, die vanwege algen verstopt raken, is te beperken door de algengroei in de wateropslag te stoppen. De belasting van het filter- en leidingensysteem is dan ook niet onnodig hoog en de installatie blijft schoner, waardoor minder chemie nodig is om de biofilm aan de binnenkant van de leiding te verwijderen.

Groeifactoren wegnemen
Voor de groei van algen zijn rustig water, warmte, zonlicht en voedingsstoffen (vooral stikstof) nodig. Om geen algengroei in het water te krijgen, zijn de volgende factoren van belang: lage temperatuur, weren van zonlicht, verhogen van het zuurstofgehalte (om stikstof te verlagen) en beweging in het water brengen, zodat het niet stilstaat. Bakker: “Verder mag er geen besmetting met algen optreden, door bijvoorbeeld inlaat van slootwater. Want als je dat niet hebt, heb je ook geen algengroei.”

Wateropslag afdekken
Zonlicht is te weren door het bassin of de silo af te dekken met een gespannen of drijfzeil, dat aan de bovenkant wit en aan de onderkant zwart is om het licht te weerkaatsen. Afdekken van de wateropslag verlaagt tevens de temperatuur van het water. Dat gebeurt ook door de toevoeging van bron- of osmosewater. “Telers kunnen bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk in het jaar hun osmose-installatie aanzetten of de watervoorraad met bron- of leidingwater gaan aanvullen. Door koud water toe te voegen, blijft de temperatuur van de wateropslag lager. Dat gaat de algengroei tegen”, meldt de productmanager.

Hoger waterniveau
Het waterniveau in de opslag stijgt door de aanvulling met water. Een dikkere waterlaag beperkt de instraling van de zon, waardoor de onderste laag minder opwarmt en de algengroei vermindert. Een ander voordeel van een behoorlijk waterniveau is dat de laag drap op de bodem blijft liggen, als het regenwater bij een heftige hoosbui met een grote hoeveelheid razendsnel de wateropslag instroomt. Bij een dunnere waterlaag betekent dat meer turbulentie in het bassin, waardoor de laag slib wordt beroerd. Meer zwevend vuil in het water geeft meer vervuiling van het filtersysteem.

Zuurstofgehalte verhogen
Alg wil bij een hoog zuurstofgehalte in het water niet groeien. Het zuurstofgehalte dus zo hoog mogelijk houden en dat heeft zelfs een uitdrijvende werking. Want waar zuurstof zit, kunnen geen stikstof of andere gassen zitten, zoals zwavelwaterstof en methaan uit bronwater. De slijmalg (snot) leeft van methaangas. Als deze alg in de leidingen groeit, kan dat tot serieuze verstoppingen leiden. Bij vorming tot een biofilm (snotlaag) kan het een bron van ziektes zijn. Om dit soort problemen op te lossen, is de inzet van chemische (reinigings)middelen nodig.

Bakker: “De groei van de slijmalg is te voorkomen door bij het gebruik van bronwater veel zuurstof in het water te pompen. Dat is te realiseren door het water van een overdreven hoeveelheid lucht te voorzien, waardoor het zuurstofgehalte enorm stijgt.”

Optimale convectiesnelheid
Zuurstof is met mechanische beluchting geforceerd in het water te krijgen. Dat is eveneens te bereiken door een fontein in het water te plaatsen of door het water met meerdere kleine straaltjes in de opslag brengen, waardoor het plonzende effect wordt verdeeld.

Voor de opname van zuurstof in water, is aanbod in kleine belletjes het beste. Dat kan bijvoorbeeld met drijvende bruisbuizen of bruisstenen of rvs-plaatbeluchters. De productmanager: “Een opstijgend luchtbelletje zorgt voor een convectiestroom in het water. Deze convectie van opgaande en neergaande waterstroom, heeft de optimale snelheid om toch een bezinkende werking te hebben én de cyclus van de alg te verstoren.”

Lees het volledige artikel in Groenten en Fruit (nummer 15 van 22 juli 2016, pagina 28+29). Bekijk hier het digitale magazine.

Meer nieuws