AquaConnect

Beschrijving

Doelstelling
Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater ter beschikking te hebben voor de glastuinbouw. Dit bewerkstelligen we in dit project door kennisopbouw en de ontwikkeling van waterbehandelingstechnieken. Tevens hopen we in dit project te werken een onderbouwde risicobeoordeling lozing brijn. We willen bereiken dat de glastuinbouw voldoende water beschikbaar houdt en dat dit is gewaarborgd in/met de omgeving en overheid.

Projectomschrijving
Om te zorgen voor zoetwater, worden vooral afvalwater en brak grondwater gezuiverd. De deelnemers aan het consortium gebruiken een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. De overheid kan deze methode daarna gebruiken in regelgeving. Er wordt niet alleen ingezet op chemische maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.
Het streven is om in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om Zuid-Holland, regio Groot Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. De onderzoekers van AquaConnect bouwen voort op de opgedane kennis in eerdere en huidige innovatieprogramma’s, zoals COASTAR, Lumbricus en Water Nexus.

Financiering: Stichting Kennis in je kas en vele andere partijen.

Het consortium (in alfabetische volgorde): Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Energie- en Grondstoffenfabriek, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, Haven van Rotterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership (NWP), North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal HaskoningDHV, Shell, Stibbe, Stichting Kennis in je Kas, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Unie van Waterschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Wageningen Food and Biobased Research en Witteveen+Bos.

Projectnummer W19010
Startdatum 01-06-21
Einddatum 01-06-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Diverse kennisinstellingen, zie bij deelnemers
Document

Onderzoek en projecten gietwater

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer