Werkwijze voor het opbrengen en verwijderen van schermmiddelen

Nu het weer eindelijk wat beter wordt, worden kassen in snel tempo voorzien van schermmiddelen. Bij het opbrengen van het krijt is het van belang om netjes te werken. De aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is groot en daardoor valt verkleuring van de sloot ook eerder op.

In het Activiteitenbesluit staat wel een artikel over de visuele verontreiniging van oppervlaktewater bij het reinigen van het kasdek (artikel 3.62), maar dat zegt niets over het opbrengen van krijt.
Om meer duidelijkheid te geven over wat er met de wet bedoeld wordt heeft het Platform Duurzame Glastuinbouw al enige tijd geleden een handreiking opgesteld. Klik hier om de handreiking te bekijken.

In deze handreiking staat beschreven waar je op moet letten bij het opbrengen en verwijderen van schermmiddelen. Doordat de handreiking zowel voor ondernemers als toezichthouders beschikbaar is, zou er in de praktijk minder discussie moeten zijn in het geval de sloot enigszins wit kleurt.

Meer nieuws wetgeving