Topsectoren openen gezamenlijke oproep voor PPS-projecten Kennis- en Innovatieprogramma

De Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem hebben maandag 3 april hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten die in 2024 starten, waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties samenwerken met onderzoeksorganisaties .

Klik hier voor meer informatie over de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2020 - 2023.

Er wordt door de topsectoren ook opgeroepen tot cross-over samenwerking met de Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek.

Beschikbaar budget
Er is circa € 14,5 miljoen (excl. BTW) per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 8,3 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 1,2 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Klik hier voor meer informatie op de website van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Meer nieuws wetgeving