Podcast KasGesprek: 'Tandje erbij voor betere kwaliteit oppervlaktewater'

Om de doelstellingen voor 2027 in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, moet de komende jaren nog het nodige gebeuren. ‘Maar het moet mogelijk zijn om die doelstellingen met elkaar te realiseren’, zo menen de waterspecialisten Arthur van den Berg (Glastuinbouw Nederland) en Robbert Ballings (Hoogheemraadschap Delfland). Dat zeggen zij in de uitzending van de podcast KasGesprek over de kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden.

Stand van zaken
In dit KasGesprek wordt een update gegeven van de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond glastuinbouwgebieden. Dit naar aanleiding van de waterkwaliteitsrapportages van de waterschappen, die de afgelopen weken zijn gepubliceerd. Wat is de huidige situatie, hoe verhoudt zich dat tot pakweg tien jaar geleden, welke stappen moeten er op korte termijn worden gezet en door wie? Naar aanleiding van deze vragen geven themaspecialist Water Arthur van den Berg en senior handhaver Robbert Ballings hun mening en visie. Conclusie van Arthur van den Berg is dat de resultaten van 2020, waarin sprake is van stagnatie van de kwaliteitsverbetering, zeker een punt van aandacht moeten zijn. "Maar we moeten niet uit het oog verliezen wat door de telers de afgelopen jaren al is bereikt en wat ze daarvoor hebben gedaan. Bovendien is het beter om conclusies te trekken uit een langjarige periode dan uit een enkel jaar, omdat we nu eenmaal ook te maken hebben met invloeden van de natuur."

Samenwerking
Robbert Ballings van Delfland erkent dat er de laatste jaren sprake is van een toenemend waterbewustzijn onder glastuinders. In de podcast gaat hij in op de resultaten in het beheergebied in de afgelopen jaren. Tevens belicht hij de ontwikkelingen op gebied van monitoring. Nieuwe technieken stellen het hoogheemraadschap in staat om steeds sneller en adequater calamiteiten op te sporen. "Vervolgens is het zaak om in samenwerking met Glastuinbouw Nederland ondernemers die in de fout zijn gegaan aan te spreken en herhaling te voorkomen."
De podcast wordt afgesloten met een column van Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, over verbetering van de waterkwaliteit.

Eerdere onderwerpen
KasGesprek is de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas. Na een onderbreking als gevolg van de coronarichtlijnen is de podcastserie eind mei hervat. Het gesprek over oppervlaktewater is de vijfde uitzending van KasGesprek. De onderwerpen van eerdere uitzendingen zijn: Arbeidsmigratie, CO2-voorziening, collectieve waterzuivering en goed gietwater. Elke maand wordt er een nieuw KasGesprek opgenomen en gepubliceerd.

Beluister deze podcast en de vorige uitzendingen hier. De podcast KasGesprek is ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Meer nieuws wetgeving