Microbioom versterkende chemievrije waterbehandelingstechniek voor circulaire watersystemen

Fundamental Systems B.V. heeft een waterstof-zuurstoftechnologie ontwikkeld om het water in circulaire watersystemen compleet en volledig te behandelen, maar zonder negatieve effecten op het microbioom rond de plant. Door de waterstof versterkt de antioxiderende werking in de plant. Hierdoor wordt het microbioom in en om de plant versterkt. De afgelopen zes maanden is dit in een praktijk onderzoek getest.

De Kaderrichtlijn Water stelt ambitieuze doelen voor de kwaliteit van de waterhuishouding. Bedrijven worden gestimuleerd om hun watergebruik meer en meer circulair in te richten. Dit doen zij door het water bij start te reinigen met allerlei interventies zoals sterilisatie, UV- en thermische behandelingen. Dit bewerkte water heeft echter een negatieve invloed op het microbioom rond de wortels van de gewassen

Onderzoek bij tulpen, tomaten en paprikaplanten
Het afgelopen jaar is in een project, mede gefinancierd door het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw, de waterstof-zuurstoftechniek getest in de praktijk. De afgelopen 6 maanden is onderzoek gedaan naar tulpen, tomaten en paprikaplanten in een gesloten watersysteem.

Het gebruik van waterstof en zuurstof geïnfuseerd irrigatiewater blijkt positieve effecten te hebben op zowel de bewortelingsfase als het microbioom en daarmee de weerbaarheid van cultivars. Hierdoor zijn minder interventies nodig en de weekopbrengsten te verhogen (in kg). De techniek om waterstof en zuurstof geïnfuseerd water te produceren blijkt goed schaalbaar te zijn en heeft geen nadelige invloed op de in het water opgeloste nutriënten. Daarnaast kan het irrigatiewater circulair gebruikt blijven worden.

Advies
Fundamental Systems adviseert tuinders om naast zuurstof ook waterstof toe te voegen aan het irrigatiewater. De sterk antioxiderende werking van waterstof zorgt voor een lager oxidatie in het water en daarmee een lagere ORP (redoxwaarde). Hierdoor is er een compactere, efficiënte wortelontwikkeling in de jonge plantfase. Dit resulteert in snellere expressie in bloemzetting tijdens de productiefase en daarmee zowel eerdere als hogere opbrengsten.

Meer informatie over het project vindt in u in eindrapportage en in de factsheet. (Zie onderaan dit bericht.)

De praktijkproef had een duur van zes maanden en werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (Stowa).

Meer nieuws wetgeving