Onderzoek CLM naar risico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren

Particulieren gaan door onvoldoende kennis wel eens de mist in bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld met een onnodig hoge dosering. Daarmee vormt het niet-professionele gebruik een risico voor de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater, blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel, zo meldt H2O Actueel.

Er wordt aanbevolen om in een communicatiecampagne de nadruk te leggen op een positieve kernboodschap, zoals de promotie van chemievrije alternatieven.
Het particuliere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is landelijk gezien niet erg groot: naar schatting 4 procent van het gebruik in de landbouw. Particulieren schaffen vooral middelen tegen onkruiden, insecten en slakken aan om hun tuinen en planten te beschermen. In het onderzoek van CLM naar de omvang en risico’s van dit particulier gebruik meldt bijna de helft van de ondervraagden dat zij zulke middelen kopen. Het onderzoeksrapport is onlangs gepubliceerd.

Spuitlicentie
Ondanks het vrij kleine particuliere aandeel zijn er wel degelijk risico’s, vertelt CLM-onderzoeker Margot Veenenbos. “Professionals zoals tuinders en boeren moeten een spuitlicentie hebben, waarbij ze instructies krijgen over het zorgvuldig omgaan met de middelen. Dat geldt echter niet voor particulieren. Zij weten niet altijd hoe ze gewasbeschermingsmiddelen moeten toepassen. Hierdoor kan dit gebruik een risico vormen voor milieu, mens en dier." CLM heeft in haar onderzoek gekeken naar de invloed op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.

Klik hier voor het complete artikel van H2O Actueel.

Meer nieuws wetgeving