Westlandse telers verguld met collectieve zuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg

Jan van Staalduinen

Met een brede glimlach zette Martin Boers, amaryllisteler te ‘s-Gravenzande en bestuurslid van Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A., eind mei zijn handtekening onder het akkoord met Hoogheemraadschap van Delfland voor collectieve waterzuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg (zie kleine foto). Qua omvang, opzet en impact gaat het om een unieke samenwerking, die vooruitloopt op nieuwe wetgeving. “Dit is een opsteker voor de glastuinbouw”, zegt de bevlogen ondernemer.

De collectieve waterzuivering die vanaf begin 2024 zal plaatsvinden bij AWZI Nieuwe Waterweg (zie hoofdfoto) is in meerdere opzichten uniek. Allereerst vanwege de omvang; maar liefst 300 bij de coöperatie aangesloten telers kunnen hun restwater, afkomstig van 600 ha glastuinbouw, vanaf dat moment bij de zuiveringsinstallatie laten zuiveren.

Uitbreiding installatie
Hoogheemraadschap Delfland  breidt de installatie momenteel uit met een zogeheten PACAS zuiveringstrap, die al het te zuiveren water behalve van gewasbeschermingsmiddelen ook zal ontdoen van mineralen (stikstof en fosfaat) én van medicijnresten. Daarmee nemen de samenwerkende partijen een voorschot op wetgeving die respectievelijk vanaf 1 januari 2027 (nagenoeg nul-emissie voor nutriënten) en 2030 (verplichte zuivering van afvalwater op medicijnresten) van kracht wordt.

Kostenefficiënt
Saillant detail is dat de zuiveringscoöperatie van telers deze investering grotendeels financiert. “Dat is opmerkelijk, maar het valt goed te verdedigen”, aldus Boers. “De glastuinbouw is zuiveringsplichtig en we moeten als ondernemers iets doen om op een verantwoorde manier van ons restwater af te komen, het zij individueel, hetzij als collectief. Tenzij je nullozer bent en kunt blijven, maar ik denk dat dit op termijn voor de meeste bedrijven lastig zal worden.”
Wat het Westlands/Delflandse initiatief in de kaart speelde, is dat het Westland zich als concentratiegebied goed leent voor een kostenefficiënte collectieve oplossing. “Zelfs nu wij als collectief de extra investering van meer dan € 20 miljoen voor onze rekening nemen, zijn we nog voordeliger uit dan allemaal apart investeren in een individuele zuiveringstechniek. Ondanks dat aanzienlijke bedrag zijn we het binnen de coöperatie redelijk snel eens geworden.”

Best denkbare optie
Lelieteler Paul Sonneveld, eveneens uit ‘s-Gravenzande, onderschrijft de uitleg van zijn collega. “Wij moesten een oplossing bedenken op korte termijn. Delfland wilde graag meewerken en de AWZI daarvoor upgraden, maar kon de benodigde investering niet verhalen op alle huishoudens en bedrijven die water op het riool lozen. Wettelijk gezien wordt zuivering op “nutriënten namelijk pas verplicht met ingang van 2027. Voor mijzelf was het een uitgemaakte zaak: dit was de best denkbare optie, waarmee we bovendien in 2024 al voldoen aan de eisen van 2027 en verder.”

Uitbreiding in het verschiet
“Vanaf 2030 gaan ook de overige huishoudens en bedrijven meebetalen, want dan wordt zuivering op medicijnresten verplicht”, vult Boers aan. “Het belangrijkste is echter dat we nu met 300 ondernemers een enorme stap vooruit hebben gezet in maatschappelijk verantwoord ondernemen. En hopelijk krijgen we nog versterking vanuit De Lier, waarvoor nog een extra pijpleiding moet worden aangelegd. Dan gaat het collectief gezuiverde areaal omhoog van 600 naar 900 hectare.”

Nieuwe leden zijn welkom
De beide ondernemers hopen dat zich de komende maanden meer collega’s zullen melden die gebruik willen maken van de collectieve faciliteit. “Dan zullen zij zich aan moeten sluiten bij de coöperatie en met terugwerkende kracht contributie betalen, zodat de aanloopkosten eerlijk worden verdeeld over alle glasbedrijven die er straks profijt van hebben”, zegt de amaryllisteler tot besluit. “Ik hoop vooral dat bedrijven die moeite hebben om hun status van nullozer vol te houden, die stap zullen zetten. Ze krijgen er straks heel veel voor terug.”

Meer nieuws zuiveringsplicht