Toelatingsbeleid kan rekening houden met verwijdering gewasbeschermingsmiddelen in rioolwaterzuivering

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft Anja Verschoor van De Milieutafel een rekenmodule ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in rioolwaterzuiveringen.

Deze module kan worden geïntegreerd in het toelatingsbeleid, waardoor een extra verwijderingspercentage mogelijk is bovenop het verwijderingsrendement van 95% van de zuiveringsplicht die sinds 1 januari 2018 geldt. In hoeverre deze extra verwijdering een positief effect heeft op de toelatingsprocedure zal afhankelijk zijn van de eigenschappen van de werkzame stof waar toelating voor wordt aangevraagd.

Het rapport over de rekenmodule is openbaar en te downloaden via deze link.

Meer nieuws zuiveringsplicht