Zuivering van afvalwater tuinders Westland moet anders

Roger Abbenhuijs

Het Hoogheemraadschap van Delfland moet een andere techniek gaan gebruiken om het afvalwater van tuinders collectief te zuiveren. De extra zuiveringsstap die was bedacht met ozon mag niet meer van de overheid. Dat meldde het Algemeen Dagblad regio Westland eind augustus. Het schoonmaken van het water moet gaan gebeuren bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

In 2027 moeten naast gewasbeschermingsmiddelen ook de voedingsstoffen eerst uit het water worden gehaald voor tuinders mogen lozen op het riool. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland in een vroeg stadium gevraagd deze plicht voor een deel van de glastuinbouw collectief uit te voeren. Delfland zuivert afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in het gebied.
‘Collectief zuiveren is beter en duurzamer dan individuele zuiveringen en is bovendien een mooie gezamenlijke stap naar een circulaire waterketen, waarbij afvalwater wordt hergebruikt in eigen gebied’, zegt Delfland in een reactie.

Ozon
In het oorspronkelijke ontwerp voor de collectieve zuivering zou het al schoongemaakte water op de zuivering Nieuwe Waterweg extra worden gezuiverd door nabehandeling met ozon. Dat was voor de zuiveringen van Delfland de best beschikbare techniek voor het gewenste zuiveringseffect. Bekend was dat daarbij bromide, dat al in het water zit, wordt omgezet in bromaat. Voor bromaat in oppervlaktewater was echter geen Nederlandse norm. Het hoogheemraadschap is bij het ontwerp daarom uitgegaan van de Zwitserse norm: dat land heeft de meeste ervaring met deze techniek. Het Rijk heeft recent een Nederlandse norm vastgesteld en aangegeven dat bromaat moet worden beschouwd als een zeer zorgwekkende stof. Daarmee werd nabehandeling met ozon onwenselijk en onhaalbaar.

Vanaf 2024
Op verzoek van en in overleg met de Waterzuiveringscoöperatie Westland (WZCW) heeft Delfland de afgelopen periode gekeken naar alternatieven waarbij geen bromaat wordt gevormd. Poeder Aktief Kool (PAK) is van de onderzochte alternatieven de techniek die het snelst te realiseren is met de gewenste zuiveringsresultaten en tegen de laagste investeringskosten. PAK wordt toegevoegd aan het reguliere zuiveringsproces en is dus geen nabehandeling. Daarbij binden de gewasbeschermingsmiddelen zich aan het kool.
Concreet heeft het college van het waterschap nu besloten om het Algemeen Bestuur van Delfland een voorstel voor te leggen om de collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg uit te voeren met deze PAK-techniek. Dat levert volgens Delfland geen vertraging op. De planning blijft zoals hij is. Betrokken partijen zetten alles op alles om het te halen. De collectieve zuivering moet vanaf 2024 te realiseren zijn.

Geen vertraging
De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de ondernemers die zijn aangesloten bij de Water ZuiveringsCoöperatie Westland. Ook de tuinders gaan er vanuit dat er geen vertraging optreedt. “Tijdens het ontwikkelingstraject is daar tijdig rekening mee gehouden, waardoor het project nog steeds binnen de gestelde termijn gerealiseerd kan worden", zegt Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland. Er is bij tuinders grote behoefte aan het collectief zuiveren van water, omdat het een flinke kostenpost is om het zelf te doen.

Meer nieuws zuiveringsplicht