Definitief groen licht voor de Collectieve Zuivering Westland

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een PACAS-installatie bouwen op AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Deze gaat gewasbeschermingsmiddelen zuiveren uit het restwater van bij de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. aangesloten glastuinbouwondernemingen en medicijnresten van de inwoners in ons gebied. Dat is goed nieuws voor de ondernemers en voor de waterkwaliteit! Vandaag zetten Jacco Vooijs en Martin Boers namens de coöperatie en hoogheemraad Ruud Egas namens het Hoogheemraadschap van Delfland hun handtekening onder de benodigde papieren.

Ondernemers in de glastuinbouw moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen. Dat mag ook collectief gebeuren. Een groep van ca. 300 ondernemers in het Westland heeft Delfland gevraagd dit voor hen te doen. Delfland zuivert elke dag het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen en is hiervoor dus een deskundige en betrouwbare partner. 
Het bestuur van Delfland heeft het verzoek van de ondernemers gehonoreerd: collectief zuiveren levert schoner water op en is robuuster en energiezuiniger dan 300 individuele zuiveringsinstallaties. Delfland gaat hiervoor het proces op AWZI Nieuwe Waterweg aanpassen. Om zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid te geven om mee te doen, wordt onderzocht of met een extra gemaal en een persleiding ook de tuinders uit De Lier kunnen worden aangesloten op de collectieve zuivering.

Enorme kans
Jacco Vooijs: "Ik ben erg blij met de samenwerking met Delfland, gemeenten en andere stakeholders in het lange aanlooptraject van dit project, dat ruim zeven jaar geleden in gang werd gezet. Het initiatief kwam van Glastuinbouw Nederland namens de glastuinbouwondernemers, maar Delfland heeft het vrijwel direct omarmd. De betrokkenheid vanuit het bestuur en de organisatie was en is groot. Er is door iedereen keihard gewerkt om dit project tot uitvoer te brengen. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Met elkaar vinden wij dit initiatief een enorme kans om niet alleen het restwater uit de glastuinbouw, maar ook het lozingswater van andere bedrijven en huishoudens in het gebied op een slimme en efficiënte manier extra te zuiveren. De glastuinbouw is weliswaar als enige sector in het gebied zuiveringsplichtig, maar vertegenwoordigt 20-25% van het te zuiveren watervolume. Vanwege de schaalvoordelen die wij hier kunnen realiseren, is het mogelijk om de overige 75-80% mee te laten liften op dit initiatief. Al even bijzonder vind ik de voortvarendheid en goede harmonie waarmee we het proces tot nu toe hebben doorlopen."

Hergebruik gezuiverd afvalwater
Ruud Egas: "Ik ben er trots op dat wij vandaag onze handtekening hebben kunnen zetten. Dit project heeft zijn uitdagingen gekend. Maar de coöperatie en Delfland zijn er steeds de waarde van blijven inzien. Wij zijn met elkaar constructief blijven nadenken over hoe wij ons doel konden bereiken. We hebben het echt samen gedaan, mét de steun van de gemeente Westland en de Provincie. Wij kunnen in 2024 de aangesloten ondernemers ontzorgen voor hun zuiveringsplicht. Naast gewasbeschermingsmiddelen haalt de zuivering ook andere microverontreinigingen zoals medicijnresten uit het water. Dat is dus echt goed nieuws voor de waterkwaliteit en daarmee bereiden wij ons tijdig voor op de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater. Het extra schoonmaken van het water is ook een mooie stap naar hergebruik van gezuiverd afvalwater. Bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw."

Fotobijschriften:
Hoofdfoto: Teler/bestuurslid Martin Boers (links) en voorzitter Jacco Vooijs (rechts) tekenden namens de coöperatie, hoogheemraad Ruud Egas namens HH Delfland.
Foto 2: Betrokkenen namens Delfland, Glastuinbouw Nederland en Waterzuiveringscooperatie Westland stonden stil bij de mijlpaal voor collectieve zuivering.

Meer nieuws zuiveringsplicht