‘Goed regelen waterzuivering geeft rust op bedrijf’

Hij liet ruim anderhalf jaar geleden de vier bekende opties de revue passeren, maar uiteindelijk bleek de aanschaf van een eigen waterzuiveringsinstallatie voor bromeliateler Peter Zeestraten uit Berkel en Rodenrijs bedrijfstechnisch het meest interessant. “Je moet toch voldoen aan de wettelijke richtlijnen, dan kun je het maar beter goed regelen. Dat geeft rust op het bedrijf.”

Zeestraten heeft destijds de plussen en minnen van de diverse mogelijkheden om te voldoen aan de waterzuiveringsplicht de revue laten passeren. “Het collectief in dit teeltgebied kwam niet van de grond. Ook mobiele zuivering was geen optie, vanwege de grote hoeveelheid water die ik dan moet opslaan en de terugkerende kosten die deze keuze met zich meebrengt.” Ook optie 3 – nullozing – viel af, want het risico op vervuiling bij hergebruik van het water acht de potplanenteler te groot. “Dat kan leiden tot aantasting van de sierwaarde en dat is zeker bij bromelia essentieel. Dat ik door deze werkwijze meststoffen weggooi, is daar ondergeschikt aan. Sowieso gebruiken we weinig meststoffen in onze teelt.”

Centrale opvang
Zijn keuze viel uiteindelijk op de CleanLite van Hortimax, die zuivert middels een combinatie van lagedruk UV en waterstofperoxide. “De capaciteit is ruim voldoende voor mijn bedrijf van 1 ha. Het is een probleemloos systeem en bovendien makkelijk inpasbaar. Naast de investering in de installatie hebben we alleen een kleine silo moeten plaatsen. Als die vol is gaat het water door de installatie en vervolgens rechtstreeks naar het riool. We lozen niets op het oppervlaktewater. Afhankelijk van de hoeveelheid drain draait de installatie gemiddeld één keer per twee weken een nacht.”
Zeestraten Bromelia realiseerde bij de nieuwbouw in 1995 al een centrale opvang voor het water. “Toen begon de discussie over waterstromen al te spelen. Naast de opvang van drainwater hebben we ook een opvang voor het condenswater gerealiseerd, los van de regenwaterafvoer.” Over regenwater gesproken, Peter Zeestraten heeft in het verleden een analyse laten uitvoeren van het regenwater. “Het is verbazingwekkend wat daar uitkomt, qua vervuiling en zuurgraad. Afhankelijk van de windrichting kun je op deze manier vreemde stoffen in je systeem krijgen.”

Gemeenschappelijk belang
Actueel is de beslissing van hoogheemraadschap Delfland om de polder van Berkel te analyseren binnen het project ‘Gebiedsgerichte aanpak’. “Een goede zaak”, vindt Zeestraten, “ik zie het met belangstelling tegemoet, bij ons gaat niets naar het oppervlaktewater.”
Hij constateert dat de glastuinbouw, ook op gebied van water, vaak wordt aangewezen als vervuiler. “Ten onrechte, maar dat vergroot het gemeenschappelijke belang om het imago te verbeteren. Met elkaar moeten we ons ondernemerschap voortdurend naar een hoger niveau brengen. Dat betekent regelen wat je moet regelen, dat komt bovendien de rust op je bedrijf beslist ten goede.”

Meer nieuws zuiveringsplicht