Ontsmetting teelt- en watergeefsysteem potplanten

Beschrijving

Het effectief aanpakken van de complexe problematiek van ontsmetting van teeltsystemen.

Resultaten

Het goed reinigen van een teeltsysteem betekent dat al het organische materiaal verwijderd moet worden. Ontsmetting werkt in de meeste gevallen door oxidatie en hoe meer organisch materiaal aanwezig is des te meer ontsmettingsmiddel nodig is voor volledige ontsmetting.

Naast het volledig ontsmetten van de tafels moeten ook de voedingsunits en het leidingennet ontsmet worden. Het is belangrijk om voor het complete teeltsysteem te bepalen waar de risico’s liggen om een integrale strategie te bepalen die al deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug brengen.

Projectnummer 36226
Startdatum 01-01-02
Einddatum 31-12-02
Afgerond Ja
Uitvoerder Overig
Document

Onderzoek en teeltwisseling