Eerste resultaten praktijkproef filtratie positief

Tijs Kierkels

Na de testen met stapsgewijze filtratie op het Innovatie en Demo Centrum Water in Bleiswijk worden momenteel twee manieren van filtratie vergeleken bij een phalaenopsisbedrijf. Eerste resultaten: minder verstopping, schoner uitgangswater en volledig hergebruik van het spoelwater. Een test bij een komkommerteler is net van start gegaan.

In het drainwater zitten altijd zwevende deeltjes en opgeloste stoffen. Bij hergebruik van dat water heeft het zin om de deeltjes te verwijderen. Anders zorgen ze voor minder efficiënte ontsmetting, verstopping en groei van micro-organismen.
Binnen het project ‘Invloed van Filtratie’ testen onderzoekers efficiënte verwijderingsmethoden. “Als je hele fijne deeltjes wilt verwijderen, tot 3 micron, kun je dat niet in één keer doen. Het filter slaat dan heel snel dicht en moet voortdurend spoelen. Daarom werken we in twee filtratiestappen”, vertelt projectleider Jim van Ruijven van Wageningen University & Research.

Filterstraten
Op het IDC Water in Bleiswijk zijn drie filterstraten vergeleken:

  • een zeeffilter van 25 micron, gebruikelijk in de praktijk;;
  • de combinatie van een bandfilter van 25 micron, gevolgd door een ringenfilter van 10 micron;
  • de combinatie van een gaasfilter van 50 micron, gevolgd door een fiberfilter (MT-IBA) van 3 micron.

Van Ruijven: “Uit de testen met deze filterstraten is gebleken dat het water beduidend schoner wordt als je fijner filtert. Je hebt wel steeds meer druk nodig als de filterporiën kleiner worden. De opgeloste stoffen, zoals huminezuur, krijg je er met conventionele filtratie echter niet uit. En die bepalen sterk de UV-transmissie, en dus de efficiëntie van UV-ontsmetting. Alleen met ultrafiltratie of omgekeerde osmose krijg je de opgeloste stoffen eruit.”

Geen spoelwater lozen
Doel van het project is tevens om de hoeveelheid spoelwater te beperken en volledig te hergebruiken. De filtratie in stappen zorgt ervoor dat het filter minder snel dicht slaat, dus voor minder spoelbeurten. “Het spoelwater kan in principe naar de vuilwatertank, maar dan moet het eerst gezuiverd worden. Daarvoor hebben we een nieuwe methode ontwikkeld: na opvang in een tussentank breng je het met een klein pompje, dus langzaam, op een zwaar doekfilter. Dat doek is 100 gram/m2, ruim twee keer zo zwaar als gebruikelijk in de praktijk. De deeltjes blijven achter op het doek, dat je na verloop van tijd vervangt, het water vang je onder het doek weer op en voer je terug naar de vuildraintank. Op deze manier hoef je geen spoelwater te lozen.”

Phalaenopsis
Sinds september loopt er een praktijkproef op een phalaenopsisbedrijf. Het bedrijf gebruikte al een SAF-filter van 25 micron. Dat wordt vergeleken met een filterstraat bestaande uit een gaasfilter (25 micron) gevolgd door het fiberfilter van 3 micron. “De vuildraintank staat op dit bedrijf ver weg van de watertechnische ruimte. De leiding daartussen verstopte regelmatig en moest regelmatig doorgespoeld worden. De filterstraat lost dat probleem voor een flink deel op”, zegt Van Ruijven.
De eerste ervaring was wel dat het gaasfilter erg snel dichtsloeg, zodat vaak spoelen nodig was. Dat is opgelost door het SAF-filter als eerste stap aan de filterstraat toe te voegen. “Dat gaat goed. Het gaasfilter hoeft nu minder vaak gespoeld te worden en al het spoelwater kan hergebruikt worden, terwijl de teler voorheen wel af en toe moest lozen. Dat scheelt water en stikstof. Verder heeft hij een ozon-installatie om de UV-transmissie van het water te verhogen, zodat de UV-ontsmetting optimaal werkt. Het streven is om met filtratie de waterkwaliteit zodanig op te voeren, dat de behandeling met ozon achterwege kan blijven.”
De testen lopen door tot juli volgend jaar.

Komkommer
Inmiddels wordt ook bij een komkommerteler een filterstraat geïnstalleerd. Hier wordt zijn eigen aanpak met een bandfilter vergeleken met een filterstraat die bestaat uit een bandfilter en een ringenfilter van tien micron.
Van Ruijven: “Het filtratieproject zou oorspronkelijk eind dit jaar aflopen, maar we zetten het nu door tot de zomer. Dan pakken we nog een periode mee waarin flinke hoeveelheden drainwater behandeld moeten worden.”

WUR en KWR voeren het onderzoek uit. De betrokken toeleveranciers zijn: Priva, Fiber Filtration, ECOfilter, Moor Filtertechniek en UVAR Holland. Horticoop Technical Services is aangesloten als installateur. Financiers zijn Topsector T&U, TKI Watertechnologie en Stowa.

Meer nieuws drainwater