Veel informatie beschikbaar over project Ion-Specifiek Telen

Roger Abbenhuijs

Het KijK-project Ion Specifiek Telen wordt gefinancierd en daardoor mede mogelijk gemaakt door stichting Kennis in je Kas, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen, Priva, T. Stolze Installatietechniek, Royal Pride, Glastuinbouw Nederland en Geerten van der Lugt. Dit langlopende onderzoek wordt met belangstelling gevolgd door telers, waterspecialisten en toeleveranciers. Dat verklaart de vele publiciteit voor de tussenrapportages. De artikelen uit vakblad Onder Glas over Ion specifiek telen zijn nu ook terug te lezen op de projectpagina.

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis. Vergissingen hebben bovendien vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7 tot 14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van een verbeterde ion specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren en te automatiseren. Dat levertt naar verwachting meer opbrengst en een betere kwaliteit op. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind. Binnen dit onderzoek wordt de bemesting per fertigatiegift geoptimaliseerd en wordt de stelling getoetst dat sub-optimale bemesting productie kost .

Artikelen en video's
Klik hier voor het filmpje over de ion specifieke meter Celine System, getoond tijdens het webinar over ion-specifiek telen op donderdag 19 november 2020.
Klik hier voor het filmpje over labopstelling test zuurstofgebruik, getoond tijdens het webinar over ion-specifiek telen op donderdag 19 november 2020.

De eerder gepubliceerde tussenrapportages, de updates vanuit het project, de interviews met telers en teeltspecialisten, de eigen nieuwsberichten van Glastuinbouw Waterproof en nu ook de twee geplaatste artikelen in vakblad Onder Glas zijn terug te vinden via de projectpagina van Ion Specifiek Telen op de website van Glastuinbouw Waterproof en Kennis in je Kas (KijK). Zie onderstaand de link naar de projectpagina.

Meer nieuws