‘Telers hebben behoefte aan gerichtere handhaving lozingen’

“Telers hebben behoefte aan een gerichtere handhaving op lozingen op het oppervlaktewater, door handhavers met voldoende kennis van zaken. Ondernemers die het goed doen, moeten kunnen vertrouwen op een handhaving die de minder presterende bedrijven eruit kan pikken. Dat gebeurt nu te weinig en het is onvoldoende zichtbaar voor de bedrijven die wél goed bezig zijn.” Dat stelt Adri Bom-Lemstra in haar gesproken column in de podcast KasGesprek van Glastuinbouw Nederland.

“Telers die met hun lozing bewust de wet overtreden, mogen wat ons betreft streng worden aangepakt. Sommige waterschappen zetten inmiddels innovatieve manieren van opsporing in, maar ook als ondernemers moeten we elkaar durven aanspreken”, zegt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Gebiedsgerichte aanpak
Waterschappen en hoogheemraadschappen werken samen met onder meer Glastuinbouw Nederland en de gemeenten aan het terugdringen van lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Glastuinbouwbedrijven hebben zelf al veel gedaan om de emissie te beperken en hebben daar ook in geïnvesteerd. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in de Gebiedsgerichte Aanpak. “Dat heeft mooie verbeteringen teweeggebracht in de glastuinbouwpolders. Minder lozingen en meer waterbewuste ondernemers, dat was het beeld over de periode 2014-2019.”

Tandje erbij
Maar hoe beoordelen we de tendens van de laatste jaren als we ook de resultaten van 2020 meenemen? Natuurlijk, de stagnatie in 2020 is een signaal dat we serieus moeten nemen. Alertheid is geboden. Een tandje erbij dus, want wij hebben hier als sector een verantwoordelijkheid in. Als Glastuinbouw Nederland zullen we nog meer inzetten op het vergroten van de bewustwording bij de tuinders en het stimuleren van een beter watermanagement. Maar het ligt niet alleen op het bordje van de sector. Als we er allemaal een tandje bij zetten, moeten we met elkaar het doel kunnen bereiken.”

De podcast KasGesprek over kwaliteit van het oppervlaktewater is te luisteren via de website van Glastuinbouw Nederland, of via de bekende podcast-kanalen. Daar zijn ook de eerdere podcasts over waterzuivering en goed gietwater te beluisteren.

Meer nieuws