Telen met toelating van hogere natriumgehaltes

Wat is de relatie tussen natrium en de plant? In het project 'Telen met toelating hoger natrium' wordt dit onderzocht en vier verschillende strategieën om met hogere natriumwaarden om te gaan worden ontwikkeld.

Zo worden onder andere de grenzen voor natrium in het wortelmilieu opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en gedemonstreerd. In 2017 is dit gebeurd voor de paprika, momenteel staat er een teelt met tomaat.

Wim Voogt van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, vertelt in deze video over de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten over telen met toelating van hogere natriumgehaltes door het interpreteren van nieuwe natriumgrenzen.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project 'Telen met toelating hoger natrium'  van het overkoepelende PPS project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Het onderzoek is tot stand gekomen met geld dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws