Ruimte in silo voor zware regenbuien

We hebben steeds meer te maken met afwisselend droge periodes, gevolgd door zeer zware regenbuien. De capaciteit van de sloten wil tijdens die zeer zware regenbuien wel eens tekortschieten en als dan ook de riolering overbelast is, leidt dit tot wateroverlast. Telers in het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap Delfland kunnen, door slim gebruik te maken van hun watervoorziening binnen het project Rainlevelr, bijdragen aan droge voeten. Naast bassins worden nu ook silo’s gebruikt binnen dit project. Zo kunnen steeds meer telers actief een bijdrage leveren aan het voorkómen van wateroverlast.

Ook silo’s succesvol aansluiten op rainlevelr
Avant Projects uit De Lier had de primeur: het aansluiten van de eerste silo op Rainlevelr. Want niet alleen bassins kunnen ingezet worden om het teveel aan re-genwater op te vangen maar ook silo’s helpen in het drooghouden van de omge-ving. Arjan van der Schee: “Rainlevelr is een prachtige toepassing. Voor ons was de aansluiting bij Montana tevens de eerste die we in praktijk brachten, maar we zijn hierin heel goed begeleid door het Hoogheemraadschap. Ik ga Rainlevelr ook zeker bij andere projecten onder de aandacht brengen. Aangezien de buien telkens grilli-ger worden, is extra opvangcapaciteit gewoon noodzakelijk”.

Hoe werkt Rainlevelr
Binnen Rainlevelr wordt een deel van de regenbui opgevangen in het aanwezige hemelwaterbassin van de teler. HH Delfland informeert de teler over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is in het bassin. De onder-nemer beslist of hij vóór een zware bui ruimte wilt maken in het hemelwaterbassin of silo. De (extra) voorzieningen die nodig zijn op het bedrijf worden eenmalig vergoed door HH Delfland. Onderhoud is voor de kosten van de teler. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade.

Rainlevelr: de stand van zaken
Met 19 aansluitingen, samen goed voor ruim 111 hectare en 11.118 kubieke meter berging plus 49 hectare in de intakefase ligt Rainlevelr goed op schema. “Eind 2019 maken we de balans op; we hopen dan 200 hectare aangesloten te hebben”, zegt Saskia Jouwersma van het Hoogheemraadschap van Delfland tevreden. “Je merkt dat de naamsbekendheid van Rainlevelr toegenomen is. En dat helpt enorm. Nu ook silo’s  zoals bij Montana Lisianthus hun succes bewezen hebben, wordt ons potentieel alleen maar groter. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst”.

Wie doet al mee?
Nieuwsgierig naar welke bedrijven al mee doen? Of wilt u meer informatie over dit project? Kijkt u dan op Rainlevelr
Rainlevelr wordt mede mogelijk gemaakt door Sponge 2020, een subsidie van de Europese Unie. 

Meer nieuws