René Termorshuizen: ‘Op tijd drainpercentage omlaag brengen en drainwater opgebruiken’

De Vof K&R Termorshuizen van de broers Karl en René in Delfgauw teelt 1,9 hectare komkommers op steenwol. Onder de matten ligt een drainslang voor de afvoer van drainwater. Dit water wordt in de drainsilo’s verzameld en met UV ontsmet voor hergebruik. Van begin januari tot half oktober vinden drie teelten plaats. De teeltwisseling is in de laatste week van oktober van start gegaan.

Einde teelt
“We hergebruiken het drainwater altijd, want water en meststoffen zijn kostbaar. Bovendien kunnen we met het natriumgehalte hoger gaan dan we zelf eerst dachten”, zegt René Termorshuizen. De komkommertelers gebruiken al het drainwater voor het einde van de teelt op en laten het gewas de matten droogtrekken. Hierdoor hoeven ze geen teeltwater op het riool te lozen. “Al een week voor het einde van de teelt hebben we geen drain meer en maken met de watergift de drainsilo’s leeg. Maar het mag niet ten koste van de teelt en kwaliteit gaan.” 

Afvoer gewas
Droge matten zijn lichter en daardoor makkelijker af te voeren. Vanwege de hygiëne haalt Termorshuizen met eigen mensen het komkommergewas en de steenwolmatten uit de kas.
Nadat het gewas en de matten naar buiten zijn gereden, wordt het met een kraan in een transportwagen gekraand. “Door een strakke afspraak met de transporteur sluit het goed aan bij het uitrijden, waardoor het gewas en de matten nauwelijks buiten op het erf liggen”, aldus de komkommerteler.

Schoonmaken
Als het gewas en de matten naar buiten zijn gereden, borstelen ze eerst het organisch materiaal van alle kettingen, haken en ogen af. Vervolgens halen ze de stekers van de druppelaars af en deze gaan voor reiniging in een bak met een oplossing van chloor of waterstofperoxide. De druppelslangen worden 24 uur vol gezet met een oplossing van chloorbleekloog en naderhand met water doorgespoeld. Dit afvalwater komt in de rioolbuffer terecht.

Daarna begint het schoonspuiten van het glas en kasopstanden met Fluselforte en veel water om af te spoelen. Al het afvalwater komt op de loopfolie terecht en wordt afgevoerd naar de rioolbuffer. Vervolgens brengen de komkommertelers de verwarmingsbuizen omhoog en spuiten daarna de steunen met water schoon. Dan de kas ontsmetten met formaline en waterstofperoxide. Als laatste gaat de oude loopfolie eruit en leggen ze nieuw folie.

Waterzuivering
Bij het schoonmaken van de drainsilo’s wordt het slib eruit gehaald en met waterstofperoxide ingespoten. Termorshuizen: “Volgend jaar laten we een loonwerker met een mobiele zuiveringsinstallatie komen om het afvalwater van de teeltwisseling te zuiveren. We zijn te klein om een eigen zuiveringsinstallatie aan te schaffen. Bovendien lozen we het hele jaar tijdens de teelt niet meer.”

Het aanbrengen van de drainsnede in de steenwolzakken van de nieuwe teelt gebeurt in januari in fases. Per dag wordt de helft van het aantal matten ingesneden. “We hebben ruim voldoende capaciteit om het drainwater op te vangen. En we gebruiken het drainwater na ontsmetting weer."

Dit artikel verschijnt in de reeks over de teeltwisseling. Hierin past hij de kennis toe welke is gedemonstreerd in uit het project Emissieloos Telen.

Meer nieuws