Hoe denkt u over het gebruik van effluent water in de glastuinbouw?

Het gebruik van grondwater staat onder druk. Effluent water zou in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het gebruik van grondwater. KWR Water is benieuwd naar de mening van telers hierover. Meedenken kan door deelname aan een enquête: hoe denkt u over het gebruik van effluent water in de glastuinbouw?

Binnen de glastuinbouw leven zorgen over de waterbeschikbaarheid. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden onderzocht om meer water beschikbaar te krijgen als gietwater. Zo wordt er gekeken naar het ondergronds opslaan van regenwater, maar ook naar het gebruik van gezuiverd afvalwater – effluent - als gietwater. Dit effluent kan verder worden gezuiverd om het geschikt te maken als gietwater voor de glastuinbouw.

Bezwaren
Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een EU-verordening die gebruik van effluent voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt. Binnen het project ‘Borging van effluent RWZI voor de glastuinbouwsector’ werken verschillende partijen samen aan de voorwaarden die nodig zijn om gezuiverd effluent als gietwater beschikbaar te maken voor de glastuinbouwsector. Het is daarbij ook van belang dat eventuele bezwaren of voorkeuren in kaart worden gebracht. KWR Water wil daarom graag van telers horen hoe zij denken over het gebruik van gezuiverd effluent als gietwater en wat voor hen belangrijke factoren zijn om dit op termijn wel of niet toe te passen.

Invullen enquête
Meedenken en reageren kan middels het invullen van een enquête. Dat kan via onderstaande link. Hiermee krijgt KWR inzicht in de mate van acceptatie van het gebruik van gezuiverd effluent voor gietwater. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.
Klik hier om naar de enquête te gaan, of scan de QR-code in de bijlage met uw telefoon.

Het project wordt uitgevoerd door KWR en SCFF. Financiering komt van Stichting Kennis in je Kas, Evides Industriewater, Sendot, Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (Stowa), Groen Agro Control en Topsectoren Tuinbouw en Water. Met medewerking van Greenport West-Holland, Stichting Food Compass, Achmea en Hoogheemraadschap Delfland.

Meer nieuws