Combinatie ontzouting en terugwinning nitraat getest in de praktijk

Tijs Kierkels

Voortdurend hergebruik van drainwater is alleen mogelijk als het natriumgehalte niet te hoog oploopt. Een ontzoutingsinstallatie kan uitkomst bieden. Dan is wel terugwinning van nitraat wenselijk. Het prototype werkt; nu lopen er testen op zes tuinbouwbedrijven.

De startup Water Future vertaalt een membraantechniek, die oorspronkelijk is ontwikkeld bij Fujifilm, naar kleinschalige toepassingen. De twee initiatiefnemers, Willem van Baak en Emad Khatibzadeh, richten zich in de eerste plaats op de tuinbouw. “Met deze membranen kunnen we zouten ion-selectief verwijderen”, vertelt Van Baak. “Door een speciale afstotende laag laat het membraan alleen éénwaardige ionen door, zoals Na+, Cl-, K+ en NO3-. Aan de buitenkant van het membraan plaatsen we een kathode en een anode die de elementen aantrekken door het membraan heen. Het systeem gebruikt weinig elektriciteit, veel minder dan bijvoorbeeld omgekeerde osmose of nanofiltratie.”

Lozing zonder bezwaren
Aan de ene kant van het membraan hopen zich de zouten op, aan de andere kant blijft het drainwater inclusief de gewasbeschermingsmiddelen. Het water met de zouten kan vervolgens worden geloosd. “Met deze techniek verdwijnt echter ook kaliumnitraat uit het drainwater, terwijl je dat eigenlijk wilt hergebruiken. Daarom hebben we na de ontzouting een extra stap ingebouwd om het kaliumnitraat terug te winnen”, vertelt Van Baak.
Dat gebeurt met een ionenwisselaar. Het afvalwater gaat door een kolom waar kaliumnitraat wordt teruggevangen. In ruil daarvoor geeft de wisselaar kaliumchloride af. “Je loost dus uiteindelijk water met natrium- en kaliumchloride. Dat is toegestaan; er is immers geen sprake van stikstofemissie”, geeft hij aan.

Test in de praktijk
Het terugwinningssysteem is nog in ontwikkeling. Er lopen nu tests met ontzouting en nitraatterugwinning op zes tuinbouwbedrijven. Volgens Van Baak zijn de kosten te overzien; het is een relatief goedkope oplossing. Het gaat om een doorontwikkeling van het EcoGreen-systeem. Precies dezelfde techniek is ook bekend NoNa+; dat is een merknaam van Ridder. De twee bedrijven werken samen.
Water Future werkt binnen dit project samen met Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw), Cultilene en de telers. Deels gaat het om financiering, deels om bijdragen in natura.

Meer nieuws