13 oktober Water- en PlantgezondheidEvent 2022

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen organiseren op donderdagmiddag 13 oktober aanstaande in Bleiswijk het Water- en PlantgezondheidEvent. Komt u ook?

Energie en de impact van de huidige energiecrisis is nu en de komende tijd het belangrijkste item. Toch blijven we ons ook voor de thema’s Water en Plantgezondheid richten op de toekomst. Na dit Event bent u weer helemaal op de hoogte!

Brede inhoud
In het verleden werden er jaarlijks aparte bijeenkomsten georganiseerd voor Water (in oktober) en voor Plantgezondheid (in maart). Dit jaar worden die samengevoegd tot één groot Event. Dit heeft voor u als deelnemer als voordeel dat u een brede keuze heeft in de te volgen workshops. Er zijn vier ronde workshops, waar u steeds kunt kiezen uit maar liefs 7 verschillende onderwerpen. Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer er nog ruimte is binnen de betreffende workshop. Dus wees er snel bij om zeker te zijn van deelname aan de door u gewenste workshops.

Snel bijgepraat over lopend en recent afgerond onderzoek
Tijdens het Water en PlantgezondheidEvent wordt u bijgepraat over de lopende en de recent afgeronde onderzoeken, die in de meeste gevallen mede worden gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas. Wat hebben deze onderzoeken opgeleverd en hoe kunt u de resultaten toepassen op uw bedrijf? Er is ook ruimte om ervaringen te delen en uw kennisvragen te delen met onderzoekers of medewerkers van Glastuinbouw Nederland.

Selectie van onderwerpen
Tijdens het Event gaan we in op de weerbaarheid van de plant, de weerbaarheid van het water en de weerbaarheid van het teeltsysteem. We bespreken verschillende mogelijkheden om weerbaarheid te verhogen, waaronder de invloed van nutriënten op de gevoeligheid van ziekten en plagen.
Recirculatie levert op bedrijven soms knelpunten op. Hierdoor kan het lastig zijn tot een nagenoege nulemissie te komen en tegelijkertijd om een gezond gewas te houden. Ionspecifiek telen kan hierin helpen, evenals het goed omgaan met natrium. De beschikbaarheid van goed gietwater is essentieel voor een gezonde teelt met maximaal hergebruik. De beschikbaarheid van grondwater staat onder druk. Hoe houden we in de toekomst voldoende goed gietwater? 
Het op een juiste en snelle manier detecteren van ziekten wordt steeds belangrijker, dit om tijdig de biologische bestrijding bij te kunnen sturen. Daarnaast is ook de detectie van de waterkwaliteit, nutriënten maar ook microbiologie, in het water van belang. Planten hebben micro-organismen nodig om goed te groeien, maar hoe kunnen we zorgen dat de juiste micro-organismen groeien? Door middel van een nitraatmeter verachten we lekkages makkelijker op te kunnen sporen. Dit is nodig om de waterkwaliteit in de sloten om de kas te beschermen, wat weer hard nodig is om niet versneld middelen te verliezen welke we hard nodig hebben binnen het IPM.
Biologisch bestrijden is al gemeengoed. Toch zijn er ook nog genoeg uitdagingen. Tijdens het Event wordt ingegaan op de verbeterpunten, bijvoorbeeld het optimaliseren van de biologische bestrijding als de kastemperatuur lager wordt en er weinig licht is. Ook wordt er ingegaan op de inzet van generalistische bestrijders. Wat is een goede strategie voor een effectieve biologische bestrijding?

Uiteraard gaan we ook uitgebreid in op het gedrag en het voorkomen van ziekten als Fusarium, verticillium, bladluis.

Praktische informatie en aanmelden
De middag start om 13:00 uur (inloop vanaf 12.30) en om 18:15 uur wordt het Event afgesloten met een buffet. U kunt zich aanmelden via deze link.

Het Water- en PlantgezondheidEvent vindt plaats aan de Violierenweg 1 in Bleiswijk en wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen.

Meer nieuws