Precisie-irrigatie Chrysant

Beschrijving

Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen wordt onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is van deze knelpunten en of er verbeteringen mogelijk zijn op de bestaande systemen, dan wel volledig nieuwe irrigatiesystemen ontworpen kunnen worden. Doel van het project is een technisch ontwerp op te stellen van nieuwe gietsystemen in de chrysantenteelt, gericht op grotere uniformiteit in waterafgifte dan de huidige systemen. Nevendoelstelling is het formuleren van verbetermogelijkheden voor reeds geïnstalleerde systemen.

Resultaten

Op basis van de beschikbare kennis over irrigatie moet geconcludeerd worden, dat niet zozeer de kennis ontbreekt, maar dat deze kennis veelal niet wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde installatie van het hele systeem, te grote drukvallen door verkeerde uitvoering, te lang gebruik van nozzles en het achterwege blijven van periodieke reiniging en controle. Vanwege deze situatie heeft het project zich gericht op het vergroten van de bewustwording door het ontwerpen van een eenvoudig meetinstrument.

Dit instrument stelt ondernemers in staat periodiek en vergelijkbaar (binnen het bedrijf en met andere bedrijven) de uniformiteit van de irrigatieverdeling te bepalen. Op basis van deze informatie kan de ondernemer acties nemen op het gebied van onderhoud.

Vervolgens zijn alternatieve irrigatieprincipes onderzocht. Principes als spuitboom, onderlangs druppel irrigatie of ingegraven ‘zweetslangen’ bleken in eerste ronden van toetsing al niet geschikt voor toepassing in de chrysantenteelt. Wel werd duidelijk dat er mogelijk perspectieven zijn voor het ontwikkelen van (draadloze) vochtsensornetwerken, zodat de kwaliteit van irrigatie kwantitatief gemonitord kan worden op de plek waar het er toe doet: in de wortelzone.

Projectnummer 14506
Startdatum 01-10-11
Einddatum 01-04-12
Afgerond Ja
Budget €58.351
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw, Revaho, DLV
Document

Onderzoek en projecten watergift