Glastuinbouw Waterproof Grondgebonden

Beschrijving

Het project richt zich op het afstemmen van de watergift en bemesting op de behoefte van het gewas en zodoende de uitspoeling naar oppervlaktewater en grondwater te minimaliseren. Doel is telers te voorzien van een ‘beslissingsondersteunend systeem’. De kern hiervan wordt gevormd door een lysimeter, een meetinstrument waarmee de omvang van de emissiestroom kan worden gemeten.

Resultaten

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter
  • Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem
  • Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; toetsing in de praktijk
  • Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Als belangrijkste resultaat wordt een zogenaamd emissiemanagementsysteem opgeleverd. Dit bestaat uit meetinstrumenten en software. In de eerste fase zijn deze ontwikkeld, in de tweede fase getest in de praktijk.

Projectnummer KRW09063
Startdatum 01-05-10
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten watergift

Precisie-irrigatie Chrysant

Afgerond

Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen wordt onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is van deze knelpunten en of er verbeteringen…

Lees meer