Praktijknetwerk optimalisatie grondgebondenteelt

Beschrijving

Voor de Bommelerwaard is het voldoen aan de emissienormen lastig, gezien de aanwezigheid van een groot areaal aan grondgebonden teelten. Emissie van middelen vindt plaats door uitspoeling naar de ondergrond en oppervlakte water. Gezien de inname van drinkwater uit het oppervlakte water door drinkwaterbedrijf Dunea, vormt dit een specifiek probleem voor de Bommelerwaard. Naast het voldoen aan de emissienorm is tevens het doel van dit project het krijgen van meer inzicht in het eigen emissiemanagement en het financiële voordeel een grote rol.

In dit project werken 50 grondgebonden telers met een totale oppervlakte van 185 ha samen in een groot praktijknetwerk. 

Resultaten

De acceptatie van een grondgebondenteelt in de Bommeler- en Tielerwaard bij de beleidsmakers is hoger geworden en de bewustwording bij de telers is groter geworden. De tuinbouwpraktijk is er echter nog niet. Er liggen nog diverse vraagstukken in het gebied open. Belangrijkste vraag hierin is: wat gaat de tuinbouwpraktijk doen met de reststromen van het bedrijfswater die niet her te gebruiken zijn? Op dit moment loopt nog steeds de discussie of een tuinbouwriolering wel of niet haalbaar (en betaalbaar) is, of dat er wordt gekozen voor een bedrijfs-individuele oplossing.

In de discussie die op dit moment loopt ten aanzien van de tuinbouwriolering is een spanningsveld voelbaar tussen de tuinbouwpraktijk en de overheden. Dit komt de daadkracht in het vinden van een toekomstige oplossingsrichting niet ten goede. Het zou goed zijn om te kijken hoe deze koudwatervrees kan worden weggenomen.

Projectnummer HV 208528
Startdatum 01-03-12
Einddatum 28-02-15
Afgerond Ja
Budget €160.000
Uitvoerder DLV plant & Projecten LTO Noord
Document

Onderzoek en projecten gietwater