Gietwater soms wel een week onderweg van unit naar plant

Jan van Staalduinen

Op de meeste bedrijven is de teeltwisseling achter de rug en richten de ogen zich op het nieuwe gewas. In onbelichte teelten heeft de jonge aanplant nog weinig water nodig en juist dat brengt risico’s met zich mee. Waterspecialist Stefan Bakker: “Op bedrijven met lange leidingen kan het water in deze periode ruim een week onderweg zijn voordat het de laatste planten bereikt. Even bijsturen via een aangepaste EC wordt dan een lastig verhaal. Wat is de reistijd van het voedingswater op uw bedrijf?”

De reistijd van voedingswater in watersystemen is de resultante van de beurtgrootte, beurtfrequentie, leidingvolume en de afstand van unit tot druppelaar. Lange reistijden zullen eerder aanleiding geven tot een ongelijkmatige gewasontwikkeling, vooral wanneer er bijsturing plaatsvindt op basis van de EC. Er zullen ook eerder problemen ontstaan met de aangroei van biofilm en neerslag van zouten.
“De reistijden van het voedingswater in het systeem verdienen de aandacht van telers en installateurs”, zegt Stefan Bakker. “In deze periode hebben jonge, onbelichte gewassen vaak maar een kwart liter per m2 per etmaal nodig. Over zes maanden kan dat in een volgroeid gewas wel het veertigvoudige zijn.”

Doorrekenen en anticiperen
Wanneer het voedingswater in de zomerperiode een dag onderweg is vanaf de unit tot de planten die aan de laatste druppelaars hangen, kan dit in de beginfase van de teelt meer dan een week in beslag nemen. “Dat lijkt me niet wenselijk”, vindt de productmanager van Revaho. “Ik raad iedere teler aan om samen met zijn installateur eens door te rekenen hoe het zit met de reistijden op zijn bedrijf. Daarna kun je stilstaan bij de mogelijke gevolgen en vaststellen hoe je de risico’s kunt beheersen.”
Bij het nemen van watermonsters en het interpreteren van de analyseresultaten is het volgens Bakker altijd verstandig om rekening te houden met de factor reistijd. Hadden de monsters dezelfde samenstelling en EC toen ze de bemestingsunit verlieten? Kunnen verschillen in afgelegde afstand en verblijftijd in het systeem eventuele verschillen in meetwaarden verklaren?
“Denk er eens over na”, zegt de waterspecialist tot besluit. “Je kunt alleen scherp sturen op een gewenste gewasreactie wanneer je snapt hoe het systeem functioneert. Daar dien je altijd rekening mee te houden.”

Meer nieuws watergift