‘Beter op zoek naar de wond dan steeds pleisters plakken’

Roger Abbenhuijs

Binnen het zelforganiserende team op locatie Bunnik Plants 1, heeft teeltspecialist Eline du Mee het watersysteem grondig geïnspecteerd, verbeterpunten aangebracht en de basis gelegd voor een nieuwe aanpak met duurzaamheid als speerpunt.

Met een afgeronde studie Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool, ging Eline du Mee in september vorig jaar als teeltspecialist aan de slag bij potplantenbedrijf Bunnik Plants in Bleiswijk. Als jonge vrouw moest ze hier en daar wat scepsis overwinnen, maar ze heeft haar draai volledig gevonden. En passant houdt ze een pleidooi voor meer vrouwen op soortgelijke posities in de glastuinbouw.
Ze opent met een brede visie op de teelt. “Mede door mijn achtergrond heb ik van begin af aan al een goed gevoel bij weerbaar telen. Ik ben ervan overtuigd dat we als sector die kant op moeten. Duurzaamheid is sowieso een speerpunt binnen de bedrijfsfilosofie. Door middel van de zelforganiserende teams geven we daar op de diverse tuinen invulling aan”, zo benadrukt Eline.

Denken vanuit groter geheel
Het watersysteem op locatie 1 bleek het nodige onderhoud te vergen. “Er waren veel verbeterpunten, EC’s en pH klopten bijvoorbeeld niet. Door veel vragen te stellen heb ik het systeem goed leren kennen. Nu hebben we de waterunit bijna op orde.” Eline noemt het van belang dat op gebied van weerbaar telen wordt gedacht vanuit het grote geheel. “Water is daarbij een wezenlijk onderdeel om te komen tot een gezonde plant.”
De problemen in het gewas bleken het gevolg van diverse factoren. Eerste stap was het realiseren van schonere leidingen. “Vernieuwing en vervanging van leidingen gaf al de nodige winst. Ik vind het belangrijker om op zoek te gaan naar de wond in plaats van voortdurend pleisters te plakken.”

Kijken naar de natuur
Om het watersysteem op de 4 ha grote tuin schoon te houden en daarmee de kwaliteit van de planten te verbeteren, kiest het potplantenbedrijf voor meer zuurstof in het water. Beluchting in het bassin is stap 1, de aanschaf van een Venturi – in navolging van collega Erik van der Helm op tuin 8 – is de tweede stap. Aanvullend wordt een waterval geplaatst. “Het idee is om te kijken naar de natuur. Daar is water voortdurend in beweging en in contact met lucht. Met de genoemde aanschaf kunnen we daar zelf ook voor zorgen. Belletjes geven kracht, zodat de leidingen op een rustige manier worden schoongemaakt. Dat voorkomt bijvoorbeeld problemen met biofilm in de leidingen en door de natuurlijke aanpak creëren we diversiteit in de bodem.”
Afsluitend stelt Eline du Mee dat ze in de kas streeft naar een compleet ecosysteem, met sterkere planten als resultaat en een natuurlijke aanpak van ziekten en plagen.

Meer nieuws watergift