Handzame Nitraatmeting

Beschrijving

Beschrijving
Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater.
Telers kunnen gemakkelijk en sneller foutenbronnen (bijv lekkages) op sporen in kassen, en daarmee zelf proactief werken naar nul-emissie. Telers krijgen inzicht in de waterkwaliteit rondom hun bedrijf. Onbedoelde lozingen naar oppervlaktewater kunnen gemakkelijker worden opgemerkt en vervolgens worden voorkomen. Dit werkt mee aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Het project kent drie fasen:

  1. Allereerst wordt de haalbaarheid onderzocht. In de meest veelbelovend meetmethoden (UV-VIS-licht, Ion-Selectief en Colorimetrische methoden) wordt de beste meettechniek geselecteerd en zal een proof-of-principle test worden uitgevoerd. Criteria worden ontwikkeld.
  2. Er wordt een prototype ontwikkeld. Functionele testen met betrekking tot de criteria worden uitgevoerd in een laboratoriumomgeving (2021);
  3. Er wordt getest in de glastuinbouwpraktijk (2022).

Het project wordt gefinancierd door Stichting KijK, Stowa Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw, One Planet Research Center en Topsector TU/LNV. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Delfland, Glastuinbouw Nederland, Fixeau en AKVO.

Projectnummer W19006
Startdatum 11-03-20
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Stichting Wageningen Research-BU Glastuinbouw, Acacia Water B.V, OnePlanet Research Center (Stichting IMEC Nederland)

Onderzoek en projecten registratie