Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen (Circulaire gietwatervoorziening)

Beschrijving

In het clusterproject “Circulaire gietwatervoorziening in de glastuinbouw” werken bedrijven, LTO Glaskracht en KWR/Topsector Water samen aan meerdere deelonderzoeken. Het deel-onderzoek 'Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen' is gericht op de feiten en facts omtrent de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit standaardwater door Advanced Oxidation Processes en de mogelijke invloed op de kwaliteit van het behandelde water doordat transformatieproducten worden gevormd.

Door studies te richten op zowel aan- als afvoer van water, kan meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus. Hierdoor vergroten we de zelfvoorzienendheid en het efficiënt watergebruik van de sector en matchen we (regionale) wateroverschotten en watertekorten.

Resultaten

In dit onderzoek zijn verschillende (geavanceerde) oxidatietechnieken vergeleken op twee typen water; - waterstofperoxide- waterstofperoxide + lage druk UV- waterstofperoxide + middendruk UV- waterstofperoxide + ozon- ozon + lage druk UV- waterstofperoxide + ozon + lage druk UV

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat, afhankelijk van de waterkwaliteit, geavanceerde oxidatieprocessen gebaseerd op UV geschikt kunnen zijn om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Indien water veel nutriënten en organische bevat en de UV-transmissie als gevolg lager is, zijn er minder technieken in staat om gemiddeld >95% afbraak te realiseren. Geen van de onderzochte (geavanceerde) oxidatietechnieken resulteerde in een zuiveringsrendement van >95% voor alle onderzochte gewasbeschermingsmiddelen.

Projectnummer 15115-A
Startdatum 23-12-14
Einddatum 01-06-16
Afgerond Ja
Budget €36.300
Document

Onderzoek en projecten registratie

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer