Reinigen watergeefsystemen in de teelt van potplanten

Beschrijving

Kan het schoonhouden van het watergeefsysteem tijdens de teelt van Begonia de verspreiding van ziekten tegen gaan zonder dat andere negatieve effecten optreden?

In hoeverre kan een methode op basis van waterbehandeling met chloordioxide als reinigingsmiddel toegepast worden tegen diverse schimmels en bacteriën.

Daarnaast wordt onderzocht hoe deze methode van reinigen het beste ingepast kan worden binnen de teeltsystemen zonder negatieve effecten. Daarbij wordt de aandacht met name gericht op de bestrijding van Fusarium. In een afzonderlijke laboratoriumtest zal de effectiviteit van chloordioxide op overige schimmels en bacterieziekten getoetst worden.

Resultaten

De teelt van potplanten vindt plaats in recirculerende systemen. De kans op verspreiding van ziekteverwekkers wordt hierdoor vergroot. Schimmels maar vooral bacteriën worden bijzonder snel door Code A afgebroken. Met deze kennis wordt gezocht naar een methode om het watergeefsysteem tijdens de watergift schoon te houden.

In de teelt van Phalaenopsis is hierdoor de uitval van Acidovorax avenae afgenomen. In de teelt van Begonia zijn de resultaten wisselend, maar er is sprake van een verlaagde ziektedruk van Fusarium foetens op het bedrijf. Mogelijk dat een verhoging van Code A tot een verbeterde reiniging van het watergeefsysteem kan leiden.

De exacte dosering zal afhankelijk zijn van de vervuiling in de leidingen en de manier van watergift.

Projectnummer 12834
Startdatum 01-03-07
Einddatum 01-08-11
Afgerond Ja
Uitvoerder DLV Facet
Document

Onderzoek en projecten gietwater